Skjemaer for tilskuddsordningen

Tilbake

Publisert 18.11.2013, oppdatert 10.01.2019 10:24

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (Atomhandlingsplanen) skal benytte Direktorat for strålevern og atomsikkerhets (DSA) skjema for søknad/rapportering.

Aktuelle frister:
  • Søknadsfrist 15. februar (søknader mottatt etter fristen vil bli behandlet dersom det er tilgjengelige midler)
  • Framdriftsrapport 1. september angjeldende år
  • Årsrapport 15. februar påfølgende år
  • Sluttrapport innen seks måneder etter prosjektets avslutning
  • Ubrukte midler fra tilskuddet innbetales innen seks måneder etter prosjektets avslutning - gjelder også renteinntekter

Dersom fristene ikke kan overholdes, må det omgående søkes om utsettelse med skriftlig begrunnelse.

Utfylte skjema sendes til dsa@dsa.no. Vennligst merk e-posten med Tilskudd over Atomhandlingsplanen