Hvilke solarier er tillatt i Norge?

Tilbake

Publisert 22.11.2013, oppdatert 21.12.2018 14:11

Stikkord: Solarium

Kun solarier klassifisert som UV-type 3 (etter Europastandard EN 60335-2-27) er tillatt for kosmetisk bruk i Norge.

Solariene skal være publisert på DSAs solarieoversikt. For å bli publisert på denne oversikten må forhandler eller importør melde solariemodellen til DSA. Her finner dere informasjon om melding av solariemodeller. Solarieoversikten oppdateres jevnlig.

Modeller som ikke er klassifisert som UV-type 3 er ikke tillatt å selge, leie ut eller bruke. Dette gjelder de fleste modeller som var godkjent før 1993, etter tidligere forskrift.

Solarieeier er til enhver tid ansvarlig for at strålingen ikke er for høy, selv når årsaken er produksjonsfeil eller at rør eller lamper har endret seg over tid. Det er altså ingen garanti for at solarier og rør har tillatt strålingsnivå, at disse er publisert på vår solarieliste.

Dersom tilsyn eller annet viser at strålingen fra et solarium overskrider kravene til UV-type 3, er det ditt ansvar å dokumentere at retting er gjort før du kan ta apparatet i bruk igjen.