Hvilke rør og lamper kan benyttes i solariet?

Tilbake

Publisert 25.11.2013, oppdatert 16.12.2019 11:10

Stikkord: Solarium

Rør og lamper bestemmer ofte hvor kraftig UV-strålingen blir fra et solarium. Andre faktorer av betydning er avstand fra rør til kropp, avstand mellom rørene, elektriske komponenter, reflektorer bak rørene og viftekapasitet. Det siste fordi strålingsutbyttet fra rørene avhenger av temperaturen. Alt dette innebærer at én rørtype kan gi UV-type 3 i én solariemodell, men for høy stråling når den benyttes i en annen modell.

Forhandler har ansvar for at solariene ved salg eller utleie er utstyrt med de rør og lamper som de er klassifisert med og for at strålingen ikke er høyere enn UV type 3-kravene. Videre er det solarieeier/solarievirksomheten selv som har ansvar for at solariene til enhver tid er utstyrt med de rør og lamper som de er klassifisert med og for at strålingen ikke er høyere enn UV-type 3-kravene. For både forhandler og eier gjelder at også andre komponenter, som for eksempel ballaster, filtre og akryl-plater, skal være i overensstemmelse med det apparatet er sertifisert med. Gyldig spesifikasjon er til enhver tid den oversikten for hver modell som finnes på vår solarieoversikt. Det er spesielt viktig å passe på at kombinasjonen av ulike rørtyper og lamper er korrekt.

Vi har sett eksempler på at rør og lamper gir for høy stråling, på grunn av produksjonsfeil eller andre årsaker. Virksomheten må sjekke at dette ikke er tilfellet med rør og lamper den bruker. Virksomheten har også ansvar for at hvert solarium er merket med tillatte UV-kilder (ekvivalenskodeintervall og navn på lamper). 

Fra 1. mai 2014 er det kun tillatt å benytte solarierør merket med ekvivalenskode, og alle solariemodeller skal ha ett eller flere ekvivalenskodeintervall. På solarieoversikten er det nå kun oppgitt ekvivalenskodeintervall samt spesifikasjon av eventuelle ansiktslamper, filtre etc. for hver modell, og de tradisjonelle rørlistene er ikke lenger gyldige og er fjernet. Les mer om ekvivalenskoding på våre nettsider og i StrålevernInfo 3:2014.