Hva gjør vi for å få nye rør/lamper i en allerede registrert solariemodell?

Tilbake

Publisert 25.11.2013, oppdatert 21.12.2018 14:12

Stikkord: Solarium

For å få registrert andre typer rør eller lamper i en solariemodell som allerede er publisert på vår solarieoversikt må dere melde dette til oss. Meldingen må vedlegges målinger som bekrefter klassifiseringen av solariet på samme måte som for nye solariemodeller. Se Meldeplikt - nye solariemodeller og rørkombinasjoner.