Merkekrav for solarium

Tilbake

Publisert 25.11.2013, oppdatert 19.03.2015 11:01

Stikkord: Solarium

Følgende merker skal i følge forskriften være påmontert solariene:

 UV-type 3

 

 

Advarsel - Ultrafiolett stråling kan føre til skade på øyne og hud.

Les bruksanvisningen.

Bruk beskyttelsesbriller. Enkelte medisiner og kosmetikk
kan øke følsomheten for UV.

Merke med ekvivalenskodeintervall (gjelder alle solarier fra 1. mai 2014):

Wattstyrke - Reflektor-type - UV-kode-intervall (Xmin - Xmax)/
(Ymin-Ymax) 

Dersom modellen har høytrykkslamper, skal navn på disse også spesifiseres.

Dersom apparatet har luminans som overskrider 100 000 cd/m2, skal følgende være påmontert solariet:

 Advarsel. Intens lysstyrke.
 Se ikke rett på lyskilden.

Eksempel (kan printes ut og benyttes - klikk på figuren for utskriftsvennlig versjon):