Krav til bruksanvisning

Tilbake

Publisert 05.12.2013, oppdatert 11.12.2013 20:17

Stikkord: Solarium

Bruksanvisning på norsk skal følge med hvert solarium, og innholdet skal være i tråd med strålevernforskriften og Europastandarden EN 60335-2-27. Bruksanvisningen skal gi tydelig informasjon om korrekt bruk av apparatet. I tillegg skal den informere om at ingen andre enn den som skal bruke solariet, spesielt ikke barn, kan være tilstede når solariet er slått på. Videre skal bruksanvisningen inneholde anbefalte solingstider. Se Veileder til solarieforhandlere og importører (veileder 4) for mer detaljert oversikt over hva bruksanvisningen må inneholde.