Screeningundersøkelser

Tilbake

Publisert 07.01.2014, oppdatert 21.03.2016 14:05

Stikkord: Radiologi

Masseundersøkelser eller screening eller er undersøkelser av en større gruppe symptomfrie mennesker. Screeningtester skiller personer som trolig har den aktuelle sykdommen fra dem som trolig ikke har den.

Mammografi og screening

Vi skiller mellom screeningundersøkelser og mammografi utført for å undersøke konkrete symptomer (klinisk mammografi). For å komme til klinisk mammografi må man ha henvising fra lege. Det norske Mammografiprogrammet (Mp) er et offentlig screeningprogram for brystkreft. I Mp inviteres kvinner i alderen 50–69 år til å ta en røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Hensikten med programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft. Ved å invitere symptomfrie kvinner kan man på et tidligstadium oppdage forstadier til kreft. Dette fører til at behandlingen vil ha bedre forutsetning for å lykkes.

MP er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Statens strålevern og helseforetakene. (Les mer om Mammografiprogrammet på Kreftregisteret.)
Som samarbeidsparter i Mp er Strålevernet bl.a. ansvarlig for:

  • Teknisk kvalitetskontroll 
  • Optimalisering av bildekvalitet og stråledoser
  • Opplæring innen teknisk kvalitetskontroll, bildekvalitet, strålefysiske prinsipper osv.
  • Nasjonalt og internasjonalt faglig samarbeid for utvikling av målemetoder og kvalitetskontroll regimer
  • Evaluering av nye bildediagnostiske metoder

Strålevernet gjennomfører teknisk kvalitetskontroll på utstyret som brukes i Mammografiprogrammet. Alle mammografiapparater i Mammografiprogrammet blir kontrollert før de benyttes til screening, deretter kontrolleres de årlig. Strålevernet sin rolle innen for Mp er under evaluering og Strålevernet har foreslått å avvikle sin operative rolle innenfor teknisk kvalitetskontroll.

Mer info: StrålevernInfo 4:2012