Yrkesbestråling i Mammografiprogrammet

Tilbake

Publisert 07.01.2014, oppdatert 21.01.2014 17:25

Stikkord: Radiologi, Røntgen, Mammografi

Den yrkesmessige bestrålingen forbundet med å arbeide som radiograf i mammografiprogrammet er svært liten. Dosegrenser for yrkeseksponerte utsatt for ioniserende stråling følger av forskrift om strålevern og bruk av stråling.
Tema er også utdypet i veileder 5 (pdf). For gravide kvinner gjelder det at dosen til fosteret ikke skal overstige 1 mSv for den resterende delen av svangerskapet, dvs. etter at graviditet er kjent. Ved mammografi stoppes all primærstråling av detektorbordet og dermed er det kun den spredte strålingen som kan gi stråledoser til personalet. Målinger og publiserte (1) resultater viser at forholdet mellom den spredte strålingen 1 meter ut til siden for bordet og stråledosen ved inngang bryst er av størrelsesorden 10-3-10-4. Ved mammografi er det et krav at apparatet skal være utstyrt med en gjennomsiktig skjerm av blyekvivalens minst 0,25 mm for å beskytte operatør mot spredt stråling. En slik skjerm har en transmisjon av størrelsesorden 10-6 (2) Dette betyr at forholdet mellom stråledosen bak en skjerm plassert 1 meter fra apparatet og stråledosen ved inngang bryst er av størrelsesorden 10-9-10-10.

Dette kan illustreres med et lite regnestykke Vi antar at det møter 80 kvinner per dag til screening, og at en og samme radiograf arbeider ved laboratoriet fem dager i uken i 36 uker (ni måneder) sammenhengende. Videre antas det at det tas to bilder av hvert bryst og at huddosen per eksponering er 10 mGy. Regnestykket blir dermed følgende:

36 uker • 5 dager/uke • 80 kvinner/dag • 4 bilder/kvinne • 10 mGy/bilde • 10-9
= 0,0006 mGy

Dette betyr at stråledosen til operatøren og dermed også fosteret er neglisjerbar sammenlignet med f.eks. den naturlige bakgrunnsstrålingen (1 mGy tilsvarer 1 mSv).

1. Walker A, Hounsell AR. X-ray protection conciderations for mammography screening centres. Br J Radiol 1989; 62:554-557
2. Simpkin DJ. Transmission data for shielding diagnostic X-ray facilities. Health Phys 1995; 68:704-709