Nyhetsbrev solarier 2006

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 10.01.2014 08:57

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev til de med tilsynsoppgaver i kommunene.

Juni 2006

Det virker som det rører seg med tilsyn rundt i flere kommuner om dagen - kjempeflott!

Og av de rapportene vi mottar (som er meget gode), ser vi at det absolutt er litt av hvert å ta tak i.

I november ba vi om status for tilsyn utført i 2005, samt kontaktpersoner i kommunene. Tusen takk for alle tilbakemeldingene - og for alt arbeidet dere har lagt i tilsynet. Alt i alt fikk vi svar som dekker 200 kommuner og det ble i 2005 utført tilsyn i 65 kommuner. I tillegg har mange utført tilsyn i årene før, og skal i gang / er i gang i år. Vi håper dere føler at arbeidet deres har en virkning, for det har det! Og vi håper dere har fått den hjelp og støtte dere trengte fra oss.

Siden sist har Strålevernet fått nye nettsider, inkludert de som omhandler solarier. Det er fortsatt deler som er under utvikling - blant annet for søking på senger og rør. Blant annet har vi endelig fått tatt bort rør-lister for alle de solariene som ikke lenger er tillatt (de som ikke er UV type 3). Vi håper det gjør det mindre forvirrende i forhold til hva som er tillatt og ikke. Si ifra om dere savner noe på de nye sidene.

Vi har nå tatt i bruk det elektroniske meldesystemet - og oppfordrer dere til å informere om dette når dere er ute. Det er fortsatt slik at vi i hovedsak får inn meldinger der det drives tilsyn, men alt i alt har vi nå registrert 900 virksomheter. Vi skal i neste versjon se på muligheter for at dere i kommunene selv kan sjekke virksomheter i deres kommuner. Det vil nok ikke bli påbegynt før i 2007. Enn så lenge er det bare å kontakte oss, så sender vi en oversikt for deres distrikt.

Strålevernet har nettopp fått gjennomført en brukerundersøkelse, blant annet om kommunalt solarietilsyn. Tolv kontaktpersoner ble intervjuet, i tillegg til 5 stikkprøver i kommuner der vi ikke har kontaktpersoner. Vi vil gjerne få takke for veldig positive tilbakemeldinger, samt gode forslag til forbedringer. Vi skal fortsette mye i samme retning: gi råd og hjelp, oppdatere og forbedre informasjon på nett, samt holde kurs et par ganger i året ved behov. Det er ønske om at vi fortsetter med regionale kurs - og det gjør vi gjerne. Vi trenger da hjelp av dere til å informere og skaffe minst 10 deltakere i distriktet deres.

Eller har vi helt klart en utfordring med å motivere for solarietilsyn i de kommunene vi ikke har direkte kontakt med, og der de ikke har ressurser til å føre tilsyn i dag. Vi må se hva vi kan bidra med for å motivere for mer samarbeid mellom kommuner, ikke minst motivere ledelsen i disse kommunene. Vi skal også fortsette å vise oss frem i media med klare meninger og holdninger til solariebruk - som også kan bidra til prioriteringer som gjøres.

Dere skal ha stor takk for den jobben dere har gjort. Det blir spennende å ta en oppsummeringsrunde om ett til to års tid, med målinger i et større utvalg senger - for å se hvor mye strålingsnivåene har gått ned, og hvor mange flere som forholder seg til forskriftens krav.

Desember 2006

  • De sterkeste solariene som er tillatt i Norge tilsier en anbefalt tid for første gangs soling på 6 minutter. For svakere solarier vil denne tiden være lenger - kanskje opp mot 10 minutter. For videre soling bør man kunne få til en gradvis økning av tiden.
  • Det viktigste er at solstudioet gir god informasjon om anbefalte solingstider - for hvert solarium - og at det skal kunne være mulig å følge disse anbefalingene.
  • Den beste løsningen vil være å ha den anbefalte doseringsplanen oppslått ved siden av mynt/betalingsautomaten og at tiden kan stilles helt i tråd med anbefalingene. Slik vil det være for de fleste nyere solarier.
  • Problemet oppstår som regel for eldre solarier, og da kan man se etter alternative løsninger som ikke krever store kostnader.
  • Man vet at solforbrenning gir økt risiko for hudkreft, og det er derfor et krav at kunden skal kunne ha muligheten til å begrense solingstiden. Det er likevel ikke slik at man blir brent hvis tiden er et minutt lenger enn anbefalt tid. Dermed kan man tillate litt slingringsmonn. Men dersom anbefalt tid er 6 minutter, vil det være uakseptabelt at man ikke kan få til mindre tid enn 15, 20 eller 30 minutter.
  • Dersom 15, 20 eller 30 minutter er minste mulige tid og tidsintervall, må man finne andre løsninger for å angi tiden. Det er ikke akseptabelt at kunden selv må følge med på tiden - dette blant annet fordi øynene kan skades av sterk UV-stråling. Et solarium avgir forholdsmessig mindre synlig lys (som trengs for å se tiden på klokka) i forhold til UV. En måte å løse dette på kan være å installere en vekkerklokke/alarmklokke ved siden av solariet som kunden kan benytte for å stille tiden.

Minner igjen om at vi ønsker kopi av tilsynsrapportene for å kunne ha en samlet oversikt over solarier i Norge. Husk da å oppgi adresse til solstudioet og også betjeningsgrad (for å lage statistikk). Husk også at dere gjerne kan spørre oss før dere sender rapport til solstudioet dersom dere er i tvil om noe.