Nyhetsbrev solarier 2007

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 10.01.2014 09:06

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev til de med tilsynsoppgaver i kommunene.

Juni 2007: vær oppmerksom på ikke tillatte solarierør

Strålevernet har avdekket bruk av ikke tillatte solarierør i Oslo og forsøk på å lure tilsynsmyndighetene.
Strålevernet har nylig gjennomført tilsyn ved to store solsentre drevet av samme virksomhet i Oslo, etter tips om bruk av ikke tillatte solarierør av typen Cosmedico Cosmolux VLR 15210/100W.

Tilsynet ble gjennomført som del av opplæring av helsekonsulenter fra den aktuelle og nærliggende bydeler og kommuner. Eier ble varslet om tilsynet og bedt om å være tilstede for å avklare spørsmål. I varselsbrevet ble det gjort rede for hvilke punkter tilsynet omfattet.

Ved tilsynsbesøket var alle solariene i forskriftsmessig stand både med tanke på hvilke rør som var i bruk, merking av sengene og anbefalinger om solingstider. Videre var alt av påkrevd informasjon og systemer for internkontroll på plass.

Etter dette tilsynsbesøket fikk Strålevernet inn et nytt tips om at det var skiftet tilbake til ikke tillatte solarierør ved de aktuelle solsentrene. Dette fikk Strålevernet bekreftet ved et nytt og uanmeldt tilsynsbesøk ved det største av sentrene. Man forsøkte å få adgang til å inspisere solariene 45 minutter før ordinær åpningstid ved å kontakte vaskehjelpen, men ble avvist. Ved ordinær åpningstid var eier godt i gang med å bytte ut de ikke tillatte rørene som ganske riktig var tatt i bruk igjen etter forrige tilsyn.

Dette viser med all tydelighet hvor viktig det er at vi gjennomfører tilsyn!

Strålevernet har gått inn for at man bør varsle tilsynsbesøkene. I forhold til å få på plass påkrevd informasjon og internkontrollsystemer ser dette ut til å være en god løsning. Erfaring tilsier at flertallet av aktører heldigvis er ærlige og at man ved denne fremgangsmåten får en god dialog mellom tilsynsmyndigheter og solarieeierne.
Dessverre er det noen aktører som ødelegger. Det viser seg derfor at det kan være nødvendig å gjennomføre uanmeldte tilsyn ved enkelte solstudioer for å avdekke bruk av ikke tillatte rør.

Ellers håper vi dere liker våre nye nettsider for solarier. Vi tar gjerne imot tips til stoff som ønskes inn på sidene eller andre kommentarer.

Desember 2007

Med dette vil vi sende en stor takk til alle dere som har utført tilsyn med solarier i året som har gått!
Dere gjør en kjempeinnsats, og arbeidet deres gir resultater.

Av og til, når vi får inn klager og tips om bruk av ulovlige solarier og rør, kan det føles som om vi ikke har kommet noe lenger de siste årene.
Eksempler fra dette året:

  • Sammen med Bydel Frogner og observatører fra andre bydeler og kommuner var vi på varslet tilsyn i Oslo, etter tips om bruk av sterke solarierør. Alt var i skjønneste orden da vi inspiserte, men dessverre viste det seg at de byttet tilbake til sterke og ikke-tillatte rør så snart vi dro… Vi har fulgt opp dette solstudioet nøye etterpå.
  • Tips om bruk av ikke godkjente solarier i Porsgrunn og i Drammen har dessverre også vist seg å stemme. I begge kommunene dro de ut og fikk stengt av solariene inntil godkjenning forelå! Veldig bra jobbet av kommunene! Også i disse tilfellene må solstudioene følges opp.

Det er ikke hyggelig å møte slike situasjoner, og vi føler noen ganger at vi ikke har kommet noen vei disse årene. Men det er har vært mye tilsyn de siste årene - i hele landet. Og de fleste virksomhetene har enten små avvik eller de rettes opp.
Men med mange tilsyn avdekkes det også flere tilfeller av forskriftsbrudd. Og økt fokus på tilsyn fører til at flere sier i fra. De som forsøker å drive lovlig er ivrige på å få til endring, og i alle fall hos sine konkurrenter.
Derfor må vi bare fortsette innsatsen. Vi kan fortsatt gå ut fra at de fleste retter seg etter lovverket og at dialog er den beste fremgangsmåten. Men så må vi være våkne for at ikke alle er i den kategorien. I de tilfellene kan vi, og må vi, være villige til å bruke lovverket fullt ut.

Jobben dere og vi gjør har dessuten ringvirkninger langt utover landegrensene.
Det ser ut til å gå mot endringer også ellers i Europa - at strålingsnivåene må senkes til samme nivå som i Norge. Dette kommer ut av anbefalinger fra EUs Vitenskapskomitè for konsumentprodukter:
"Biological effects of ultraviolet radiation relevant to health with particular reference to sunbeds for cosmetic purposes”. Scientific Comittee on Consumer Products (SCCP)".
Vi ser også at de ute i Europa legger merke til arbeidet vårt: at vi har holdt på et strengt regelverk - men kanskje enda viktigere - at regelverket blir fulgt opp ute i kommunene! Vi ser at strålingsnivåene i norske solarier har gått ned siste årene - i motsetning til hva de har funnet i andre land. Se poster presentert ved "Euroskin" i Hamburg og ved et møte om UVB og UVA effekter i Stockholm i oktober i år.

Derfor skal dere være stolte av jobben dere gjør, og vi håper dere fortsetter arbeidet i årene som kommer.
Vi ser frem til å jobbe videre sammen med dere.