Nyhetsbrev solarier 2009

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 03.03.2014 14:42

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev til de med tilsynsoppgaver i kommunene.

Desember 2009

Viktig melding: solariemodell Megasun 4000 Super (Megasun 4500 Super) er ikke lenger tillatt brukt i Norge
Solariemodellen Megasun 4000 Super også kalt Megasun 4500 Super er ikke lenger tillatt brukt i Norge fordi målinger viser at modellen ikke tilfredsstiller kravene til UV-type 3. Det er ikke lenger tillatt verken å bruke eller selge denne solariemodellen. Dette ble publisert som nyhetssak på Strålevernets solariesider 7. desember 2009 og Strålevernets sider noen dager senere.

Bakgrunn:
Statens strålevern har ved kontrollmålinger på flere solstudioer i 2008 og 2009 konstatert at flere solarier av typen Megasun 4000 Super vesentlig overskrider kravene til UV type 3. Produsenten, KBL-Solarien AG, har i lengre tid vært informert om funnene og har blitt bedt om å forklare avvikene og rette dette opp. Produsenten har ikke kunne forklare avvikene for ansiktsposisjon av solariene. Dette er også den delen av et solarium som ikke så lett kan inspiseres ved kontroll. Da man ikke kan garantere at et solarium av denne modellen tilfredsstiller kravene til UV type 3, samt at man har funnet strålingsnivå som representerer vesentlig helsefare, har Strålevernet sett det nødvendig å trekke modellen fra det norske markedet uten overgangstid.

Konsekvenser for tilsynsmyndighet:
Dersom dere kommer over slike modeller når dere er på tilsyn, kan dere kreve de aktuelle solariene stengt på stedet. Dere kan ikke stenge hele solstudioer, men kun de rommene der det finnes slike solariemodeller.

Solarieeierne bør ha fått informasjon fra forhandler, men det vil være tilfeller der dette ikke har skjedd.
De aktuelle solarieeierne må ta saken videre med sin leverandør eller med KBL-Solarien AG direkte. Det er produsent og importør som har ansvar for at kvaliteten holder mål på sine produkter. Når det i dette tilfellet er avdekket for dårlig kvalitet, må de ta konsekvensene av det.

Produsentene, KBL-Solarien AG, er i dialog med Strålevernet for å vurdere tekniske endringer som fører til at solariene av denne typen som allerede er i bruk ute på solstudioene kan garanteres å tilfredsstille kravene til UV type 3. Det må i tilfellet også være enkelt å identifisere dette ved inspeksjon. I så fall vil dette bli publisert på www.nrpa.no/solarieliste.

Se også liste over andre rør på solarie-nettsidene som nå er trukket tilbake da de er for sterke.