Nyhetsbrev solarier 2010

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 10.01.2014 09:22

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev til de med tilsynsoppgaver i kommunene.

Juli 2010

Strålevernet har gjennomført 3 solarietilsynskurs til nå i år - i Kristiansand, Hamar og Tønsberg. Vi har planlagt ett til i Førde 19. oktober.
Vi er veldig godt fornøyd med deltakelsen og engasjementet hos de som har deltatt på kurs, og ikke minst ser det ut til å ha inspirert til mye tilsyn ute i kommunene.

Nytt av året er at vi har kjøpt inn 3 enkle UV-måleapparat som vi låner ut til kommunene. Vi ser for oss at hver kommune kan låne det i 2 uker om gangen (+tid til å sende til/fra). Med disse apparatene vil dere allerede ute på solstudioet kunne avdekke om strålingen er helt OK - eller om solariet bør sjekkes nøyere. Og ikke minst vil man kunne avdekke de solariene som er så sterke at de må stenges på stedet.
Vi har utarbeidet prosedyrer for å utføre målingene, samt for å vurdere resultatene. Vi har fått god tilbakemelding fra de som har prøvd dette - "spennende og godt å støtte seg til", samt at vi har fått hjelp til å forbedre prosedyrene.
Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å låne et slikt apparat (over ferien).

Vi får ofte spørsmål om innmeldte solarievirksomheter. Det har dessverre vært noen problemer med å "levere" oppdaterte innmeldinger på nettsiden vår. Husk da at eier alltid skal kunne fremvise meldenummer og/eller kopi av innmeldingsskjema. Dersom de ikke kan vise en slik kopi, kan det være fordi de ikke har meldt inn, eventuelt ikke fullført innmeldingen (bare lagt inn opplysninger om virksomheten, men ikke fylt inn og sendt selve meldeskjemaet).
Husk også at eier alltid skal kunne dokumentere for dere både type solariemodell, rør, lamper, filtre og annet som kan være av betydning.

Vi minner om at vi fortsatt ønsker å motta tilsynsrapporter, men bare den delen der selve tilsynsobservasjonene er beskrevet. Vi ønsker ikke å motta alle saksdokumenter (pålegg, foreløpig rapport). Og vi kan gjerne få de inn elektronisk til nrpa@nrpa.no.
For de som utfører målinger, vil vi gjerne ha kopi av måleresultatene. Ta kontakt, så sender vi et Excel-ark som kan brukes til dette.