Kjemikalier som forsterker virkningen av lys, fotosensibilitet (fototoksisitet)

Tilbake

Publisert 16.01.2014, oppdatert 12.07.2018 10:50

Stikkord: Laser og lys

Når lysstråling og UV-stråling treffer molekyler i kroppen, vil strålingen kunne starte kjemiske reaksjoner. Noen ganger kan disse kjemiske reaksjonene føre til at det dannes giftige produkter.

Det dreier seg for det meste om kortlivede utgaver av oksygen (oksydanter, reaktive oksygenspecier (ROS). På den måten kan enkelte kjemikaler sammen med lys virke giftig, selv om ingen av delene alene har tilsvarende giftvirkning alene.
 
Mer enn 100 produkter står oppført med fotosensibilitet som bivirkning i Felleskatalogen.
Det finnes foreløpig ingen samlet oversikt over alle fotosensibiliserende legemidler.

Her er en oversikt over en del av de mest kjente:
 • Topical agents causing phototoxic reactions include the following:
  • Bergamot oil (5-methoxypsoralen)
  • Coal tar derivatives Acridine
   • Anthracene
   • Fluoranthene
   • Naphthalene
   • Phenanthrene
   • Pyridine
   • Thiophene
  • Dyes or pigments
   • Acriflavine
   • Anthraquinone
   • Cadmium sulfate
   • Eosin
   • Methylene blue
   • Rose bengal
   • Toluidine blue
  • Methoxsalen
  • Plants (furocoumarins)
   • Leguminosae family
   • Moraceae family - Figs
   • Rutaceae family - Bergamot orange, gas plant, lemon, lime
   • Umbelliferae family - Angelica, anise, bishop weed, celery, cow parsley, dill, fennel, giant hogweed, wild parsnip, wild carrot
  • Retinoids (after continued use) 
   • Adapalene
   • Tazarotene
   • Vitamin A acid
  • Tar
 • Systemic agents causing phototoxic reactions include the following:
  • Antimicrobials
   • Ceftazidime
   • Griseofulvin
   • Quinolones - Ciprofloxacin, nalidixic acid, norfloxacin, ofloxacin
   • Sulfonamides
   • Tetracyclines - Doxycycline, tetracycline
   • Trimethoprim
  • Antineoplastic agents
   • Dacarbazine
   • 5-Fluorouracil
   • Vinblastine
  • Antimalarials - Quinine
  • Cardiac medications
   • Amiodarone
   • Quinidine
  • Diuretics
   • Furosemide
   • Hydrochlorothiazide
  • Hematoporphyrin
  • Hypolipidemics - Clofibrate
  • Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
   • Diclofenac
   • Ibuprofen
   • Indomethacin
   • Ketoprofen
   • Naproxen
   • Piroxicam
   • Sulindac
   • Tiaprofenic acid
  • Psoralens
   • Methoxsalen
   • Trioxsalen
   • Antipsychotics
   • Alprazolam
   • Chlordiazepoxide
   • Chlorpromazine
   • Desipramine
   • Imipramine
   • Perphenazine
   • Prochlorperazine
   • Thioridazine
   • Trifluoperazine
  • Retinoids
   • Acitretin
   • Isotretinoin
  • Sulfonylureas - Tolbutamide
  • Sulfites

Kilde: www.emedicine.com