RADON2013

Tilbake

Publisert 19.02.2014, oppdatert 19.02.2014 14:49

Stikkord: Radon

Statens strålevern samlet onsdag 27. november 2013 rundt 280 personer til en nasjonal konferanse om radon.

Radonkonferansen 2013. Foto: Synne Egset, Statens strålevern

Radonkonferansen 2013. Foto: Synne Egset, Statens strålevern

Et av hovedtemaene for konferansen var det de nye kravene til radon for barnehager, skoler og utleieboliger som trer i kraft fra 1. januar 2014, og hva dette innebærer. Konferansen samlet deltagere fra kommuner, firmaer som selger radontjenester, eiendomsforvaltere og ulike intresseorganisasjoner.

Under finner du programmet for konferansen med lenke til foredragene som ble holdt.  

08:30 Registrering
09:30 Velkommen til radonkonferansen
Per Strand, avdelingsdirektør, Statens strålevern
09:40 Radonarbeidet i Norge - Nasjonal strategi
Elin Anglevik, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet
09:50 Strålevernregelverkets krav til radon – skoler, barnehager og utleieboliger
Mette Seyersted, fagdirektør, Statens strålevern
10:20 Radon i et folkehelseperspektiv og kommunens arbeid med dette
Anders Smith, seniorrådgiver/lege, Helsedirektoratet
11:00-11:15 Pause
11:15 Måleprosedyrer for boliger, skoler og barnehager
Trine Kolstad, seniorrådgiver, Statens strålevern
11:50 Eksempel på planlegging og gjennomføringer av radonmåling ved skoler og barnehager
Bjørn Lunstøeng, eiendomssjef, Stange kommune.
12:15-13:15 Lunsj
13:15 Landsdekkende radonkart og radon i pukk
Guri Venvik Ganerød, forsker, Norges geologiske undersøkelse
13:45 Radon i kommunene – utfordringer og erfaringer
Egil Johansen, rådgiver, Miljørettet helsevern i Hamar, Stange, Løten
Kommentar fra Strålevernet om innsyn i måleresultater
Mette Seyersted, fagdirektør, Statens strålevern
14:15-14:30 Pause
14:30 Radonkrav i TEK10
Knut Helge Sandli, senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet
14:45 Slik kan forskriftskravene oppfylles - Oversikt over radonforebyggende tiltak
Elisabeth Bjaanes, seniorrådgiver, SINTEF Byggforsk.
15:10 Praktisk håndtering av radonproblemer
Odd Magne Solheim, Radonor AS
16:00 Slutt