Novembermøtet 2013

Tilbake

Publisert 11.12.2013, oppdatert 30.05.2014 09:20

Stikkord: Radiologi, Stråleterapi, Novembermøte

Årets møte fant sted 4.–5. november på Radisson Blu hotel på Gardermoen.
4. november var spesielt rettet mot diagnostikkfysikere. 5. november var rettet mot strålevernkoordinatorer i helseforetak og andre medisinske virksomheter med strålebruk. I år presenterte hver helseregion strålevernarbeid og utfordringer innen strålevern. Det var også fokus på bl.a. protonterapi og PET/CT.

4. november 2013

5. november 2013