Novembermøtet 2011

Tilbake

Publisert 11.12.2011, oppdatert 30.05.2014 09:20

Stikkord: Radiologi, Stråleterapi, Novembermøte

Årets møte hadde fokus på beredskap og medisinsk beredskap, blant annet i forhold til sikring av kilder i tilfelle en mulig terrorsituasjon.

Novembermøtet er en møtearena og et diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernsansvarlige ved helseforetak og private røntgeninstitutter. Møtet er et forum der det blant annet diskuteres godt strålevern og forvaltningsmessige spørsmål. Se komplett program fra årets møte.

Det er lenket foredragsfoiler til enkelt punkter på programmet.

2 november 2011

Tema: Fremtidig opplæring i regelverk for strålevernskoordinatorer. Hvilke paragrafer er vanskelige. Idevrimling.

Veien videre: Hvordan ivareta alle fagområder, nye utfordringer etc.