Novembermøtet 2009

Tilbake

Publisert 23.11.2009, oppdatert 30.05.2014 09:19

Stikkord: Radiologi, Novembermøte, Stråleterapi

Novembermøte 2009 – møtearena og diskusjonsforum mellom Strålevernet og strålevernansvarlige ved helseforetak og private røntgeninstitutter rundt strålevern og forvaltningsmessige spørsmål.

9. november 2009

 

3. november 2009