Nyhetsbrev solarier 2014

Tilbake

Publisert 29.01.2015, oppdatert 29.01.2015 13:42

Stikkord: Solarium

Desember 2014

Nyhetsbrev - Solarier trenger ikke være betjente.

Regjeringen bestemte 12. desember 2014 at solarier ikke må være betjente. Fra 1. januar 2016 kan ulike elektroniske løsninger håndheve aldersgrensen på 18 år.
Dette går frem av pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ulike løsningsalternativer for å håndheve aldersgrensen

I dag er virksomhetene pliktig til å informere kundene om 18-årsgrensen på en effektiv måte, der minstekravet for ubetjente solstudioer er informere om dette på en lett synlig plakat.
Fra 1. januar 2016 vil det være krav til at virksomheter håndhever 18-årsgrensen.
Det vil være opp til den enkelte virksomhet og det enkelte solstudio å velge hvilken løsning som passer best for dem. Men følgende løsninger ansees for å være tilfredsstillende for å ivareta 18-årsgrensen:

  • Heltidsbetjening, eller delvis betjening kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.
  • Videoautomat med dokumentleser tilknyttet kundesenter.
  • Annen type forhåndskontroll og registrering kombinert med etterfølgende elektronisk adgangskontroll.

Obligatorisk solarieprøve

Fra 1. januar 2016 vil det være krav til at ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt skal ha bestått Solarieprøven.

Prøven må tas hvert femte år. Betjeningen vil dermed ha en oppdatert kompetanse som er i tråd
med utviklingen innenfor solariumsfaget, og kan gi best mulig veiledning til kundene.

Informasjonsplikt

Fra 1. januar 2015 skal virksomheten informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk.
Strålevernet samarbeider med Helse- og omsorgsdepartementet for å lage retningslinjer for dette kravet, og vil komme nærmere tilbake til dette over nyttår.

Meldeplikt

Fra 1. januar 2016 skal virksomhetene melde til Strålevernet en beskrivelse av system for alderskontroll. Vi vil i 2015 jobbe for at dette skal kunne meldes inn via Strålevernets elektroniske meldesystem (EMS) der virksomhetene allerede i dag må melde sin solarievirksomhet.

Hjemmel

Vedtaket medfører en endring i dagens strålevernforskrift §§ 12, 36 og 58.

Dersom dere har noen spørsmål, bare ta kontakt.

 

Juni 2014

Nyhetsbrev –Solarier og ekvivalenskoding

Statens strålevern har nå publisert en ny StrålevernInfo om solarier og ekvivalenskoding: http://www.nrpa.no/dav/0feeeee358.pdf

Denne infoen gir forhåpentligvis svar på en del spørsmål som både dere i kommunene som driver med tilsyn og eiere av solarier har i forbindelse med overgangen til systemet med ekvivalenskoding.

Vi regner med at det fortsatt er en god del solarievirksomheter som kanskje ikke har satt seg inn i dette med ekvivalenskoding, så det er veldig fint om dere har mulighet til å informere virksomhetene i deres kommune, gjerne ved å videresende denne infoen til dem.

Når det gjelder fristen for å merke solariene med ekvivalenskodeintervall, i utgangspunktet satt til 1. mai, må vi være litt fleksible, ettersom vi fortsatt jobber med å behandle alle innkomne meldinger og få publisert ekvivalenskodeintervaller for alle solariemodellene. Dette skal etter planen være på plass i løpet av juni, så i løpet av juli og august bør virksomhetene ha fått merkingen på plass. Vi har satt frist for rørbytte til 1. september, for de som må bytte rør slik at de passer til ekvivalenskodeintervallene.

Har dere spørsmål, er det bare å ta kontakt.