Søknader som har fått innvilget tilskudd over Atomhandlingsplanen

Tilbake

Publisert 10.03.2015, oppdatert 01.03.2019 13:29

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Målet med handlingsplanen er å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning samt å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier.

Nedenfor følger oversikt over søknader som har fått innvilget tilskudd fra og med 2013. Oversikten viser prosjekttittel, hvilken institusjon som har fått midler, direktorat for strålevern og atomsikkerhets (DSA) prosjektnummer, og tilsagnsbeløpet for hele prosjektperioden.

I tillegg inkluderer oversikten midler bevilget til Fylkesmannen i Finnmark og bidrag til de internasjonale fondene NDEP og Chernobyl Shelter Fund.

Prosjekter som er initiert gjennom samarbeid med andre lands myndigheter og som er støttet av Atomhandlingsplanen er ikke inkludert i oversikten.

Innvilget 2018

Utvidet bruk av Chernobyl Decommissioning Visualisation Center – ChNPP Planner extension & optimalisation
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 761)
NOK 4 180 510

Prosjektomtale

RN material detection, dosimetry decontamination equipment and training for Lisichansk border detachement SBGS Ukraine
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 760)
NOK 5 822 700

Prosjektomtale

Tilleggsbevilgning – Rivne NPP Non-Destructive Test (NDT) equipment for nuclear saftey system
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 740)
NOK 1 816 000

Kola NPP – Modernisering av datainnsamlings. Og visualiseringssystemer for strålings-, meteorologisk- og økologisk kontroll
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 759)
NOK 2 965 000

Prosjektomtale

4th stage of PPS modernization at nuclear Island area of FSUE Atomflot
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 757)
NOK 3 991 029

Prosjektomtale

Atomutfordringer i nord – tilrettelegging av flerspråklig regional nyhetsformidling – publisering av Scenarioa 2030 – Special Report
The Independent Barents Observer (prosjekt nr 756)
NOK 270 000

Nuclear challenges in Russia and Ukraine 2018-2020
Bellona (videreføring prosjekt nr. 701)
NOK 14 400 000

From closed rooms to openness 2018-2020
Naturvernforbundet (videreføring prosjekt nr. 704)
NOK 6 900 000

Miljøsamarbeid med ungdomsbevegelsen i Nordvest-Russland 2018-2020
Natur og Ungdom (videreføring prosjekt nr.707)
NOK 2 505 000

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2018
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 12 820 000

Innvilget 2017

Nuclear challenges in Russia in 2017
Bellona (videreføring prosjekt nr 701)
NOK 4 200 000

From closed rooms to openness 2017
Naturvernforbundet (videreføring prosjekt nr 704)
NOK 2 100 000

Miljøsamarbeid og orgnisasjonsutvikling i Nordvest-Russland 2017
Natur og Ungdom (videreføring prosjekt nr 707)
NOK 996 000

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2017
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 19 100 000

Evaluation of the present radio-ecological situation in Andreeva Bay, adjacent offshore areas and the Kola Bay
Akvaplan Niva (prosjekt nr 747)
NOK 1 985 000

Kola NNP Dekomisjonering Kola NPP enhet 1 og 2
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr 748)
NOK 5 715 000

The nuclear industry in Ukraine - making comprehensible information available to the public
Bellona (prosjekt nr 750)
NOK 400 000

Kola NNP Oppdatering av Multi Functional Simulator
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr 751)
NOK 4 065 000

3rd stage of PPS modernization at nuclear Island area of FSUE Atomflot
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr 752)
NOK 3 185 500

Prosjektomtale.

RN material detection, protection, dosimetry equipment and training Zhytomyrskyi SBGS Ukraina
Nordisk Sikkerhet (Prosjekt nr 753)
NOK 4 078 000

Prosjektomtale.

Environmental Remediation Account for Central Asia Fund
European Bank for Reconstruction and Develop (prosjekt 755)
NOK 6 000 000

Innvilget 2016

Nuclear challenges in Russia in 2016
Bellona (videreføring prosjekt nr 701)
NOK 3 679 000

From closed rooms to openness 2016
Naturvernforbundet (videreføring prosjekt nr 704)
NOK 2 012 000

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2016
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 19 116 000

Innvilget 2015

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2015
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 18 400 000  

The Chernobyl Shelter Fund
European Bank for Reconstruction and Development (prosjekt nr. 737)
NOK 25 000 000  

Rivne nuclear power plant Ukraina - "Non-destructive test (NDT) Equipment for nuclear systems"
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 740)
NOK 4 210 000

Three fixed radiation portal monitors (RPMS) for FSUE "Atomflot"
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 741)
NOK 2 812 195

Prosjektomtale.

RN Material detection, protection, and dosimetry equipment for Mukachevskiy border unit, SBGS, Ukraine
Nordisk Sikkerhet (prosjekt nr. 742)
NOK 6 657 878

Prosjektomtale.

Innvilget 2014

Civil society and Rosatom
Bellona (prosjekt nr. 701)
NOK 1 450 000

Civil society and Rosatom
Bellona (prosjekt nr. 701)
NOK 100 000

Morgendagens ledere for et sikrere Nordvest-Russland
Natur og Ungdom (prosjekt nr. 707) 
NOK 1 998 000 

Ekstrabevilgning til utvikling av visualiseringsteknologi for bruk i dekommisjonering ved Tsjernobyl og lenigrad kjernekraftverk (ChNPP og LNPP)
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 711)
NOK 799 242

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2014
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 34 500 000

Leningrad kjernekraftverk (LNPP), Bedre sikkerhetskultur og strålesikkerhet
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 725)
NOK 10 200 000

Kola Kjernekraftverk (KNPP), Tiltak innenfor Beredskapstrening Beyond Design Base Accident (BDBA)
Institutt for Energiteknikk prosjekt nr. 726)
NOK 3 812 000

Sterkere atomsikkerhetspartnere
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom (prosjekt nr. 727)
NOK 712 620

Atomkraft og atomavfall - Åpenhet er sikkerhet
Bellona og Natur og Ungdom (prosjekt nr. 728)
NOK 575 000

Dekommisjonering av enhet 1 ved Leningrad kjernekraftverk (LNPP)
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 730)
NOK 9 515 000

Atomflot - Transfer Point of spent Nuclear Fuel (TPSNF)
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 731)
NOK 9 244 500 

Kola kjernekraftverk (KNPP) - Vannkjemiovervåking
Institutt for Energiteknikk (prosjekt nr. 732)
NOK 3 900 000

Innvilget 2013

Leningrad kjernekraftverk (LNPP), Adgangskontroll sluser
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 723)
NOK 1 405 000

Leningrad kjernekraftverk (LNPP), Kabelovervåkning LIRA
Institutt for energiteknikk (prosjekt nr. 724)
NOK 1 585 000

Bidrag til NDEP-fondet, Andrejevbukta
Northern Dimension Environmental Partnership Dimension/ European Bank for Reconstruction and Development (prosjekt nr. 722)
NOK 13 000 000

Belastningsfullmakt til oppgaver innen atomsikkerhet i 2013
Fylkesmannen i Finnmark (prosjekt nr. 719)
NOK 51 500 000

Undersøkelse av Radioaktivitet i Andrejevbukta og nærliggende fjordområder
Akvaplan niva (prosjekt nr. 718)
NOK 2 344 000

Fra lukkede rom til åpenhet
Naturvernforbundet (prosjekt nr. 704)
NOK 6 300 000

Atomutfordringer i Russland
Bellona (prosjekt nr. 701)
NOK 9 000 000