Kartlegginger av radon i inneluft

Tilbake

Publisert 08.04.2015, oppdatert 21.12.2018 13:15

Stikkord: Radon

En rekke kommuner har foretatt kartlegging av radon i inneluft, enten i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) eller på egen hånd. Ved å kartlegge radon, for eksempel i boliger, vil man få informasjon om hvor radonutsatt et område er.

Slike kartlegginger gir kun informasjon om bebygde områder, med mindre man ved bruk av berggrunnskart, løsmassekart eller urankart fra flymålinger kan anta tilsvarende forhold innenfor et geologisk avgrenset område. Dette krever imidlertid geologisk kompetanse.

For å bruke kartleggingen til å bestemme ekstra radonutsatte områder kan den vurderes opp mot tallene i tabellen under. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til hvordan kartleggingen er gjennomført, som for eksempel om kartleggingen inneholder et tilstrekkelig antall målinger og om målingene representerer et tilfeldig utvalg bygninger.

Tall fra DSAs kartlegging av ca. 29 000 boliger i 114 kommuner i 2000/2001:

 Radonnivå (Bq/m3)

Andel boliger over
gitt radonnivå i Norge (%)

 > 100

 24

 > 200

 9

 > 1000

 0,6

 > 2000

 0,2

 

DSAs ANBEFALINGER VED AREALPLANLEGGING

Dersom det innenfor et begrenset område enten er:

  • én eller flere boliger med særlig høyt radonnivå, eller
  • uvanlig høy andel boliger med radonnivå over 200 Bq/m3,
    anbefales det å ta hensyn til radon i planarbeidet.

KILDER:

Vi har en database med måleresultater fra disse og andre kartlegginger. Kommunen kan få tilgang til disse resultatene ved henvendelse til oss.