Urankart – flymålinger av gammastråling

Tilbake

Publisert 08.04.2015, oppdatert 15.06.2015 09:38

Stikkord: Radon

I deler av landet har Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt urankonsentrasjonen ved hjelp av målinger fra fly. Urankonsentrasjonen i grunnen beregnes fra målinger av gammastråling.

Urankart. Kilde:NGU

Urankart. Kilde:NGU

Urankonsentrasjonen i grunnen henger sammen med bergartssammensetningen. Der hvor urankonsentrasjonen er høy, øker sjansen for at området er radonutsatt. Urankonsentrasjonen er imidlertid bare en av faktorene som er med på å bestemme hvor utsatt et område er for radon. For eksempel kan områder bestående av permeable løsmasser kan være radonutsatte, selv om urankonsentrasjonen ikke er spesielt høy. Høy permeabilitet betyr at massene er svært luftgjennomtrengelige og at radon kan bevege seg over store avstander på kort tid sammen med jordluften.

Urankartlegging fra fly gir urankonsentrasjonen på overflaten. Uranrike bergarter som er dekket over med mindre uranrike bergarter og løsmasser, vil ikke identifiseres i en slik kartlegging. 
 

KILDER
Du kan finne urankart basert på flymålinger flere steder i landet på http://www.ngu.no/side/andre-kart-og-data