Leier du bolig? – Info til leietaker

Tilbake

Publisert 30.04.2015, oppdatert 30.04.2015 19:57

Stikkord: Radon

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivåene i utleieboliger.

Dette betyr at utleier skal sørge for at det blir gjort tiltak dersom radonnivåene i utleieboligen er over tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter).

Måling av radon

For å få greie på hvilke radonnivåer det er i utleieboligen, må det gjøres en radonmåling. Utleier er ansvarlig for at dette blir gjort. En radonmåling tar minst to måneder, og den skal gjøres i vintersesongen, det vil si i perioden fra midten av oktober til midten av april. Dersom målingen viser at radonnivåene er for høye, skal utleier sørge for at det blir gjort tiltak for å få ned nivåene.

Skal alle utleieboliger måles?

Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Unntaket er blokkleiligheter i høyere etasjer, se illustrasjon nederst på siden.

Dokumentasjon

Radonnivåene skal kunne dokumenteres. Som leietaker har du rett til å få svar fra utleier på spørsmål om radonnivå, når og hvordan dette er målt og om tidsplan og fremdrift for eventuelle tiltak.

Radonkravene i strålevernforskriften trådte i kraft 1. januar 2014.

Les mer om radon i utleieboliger 

Strålevernforskriften
§ 6. Grenseverdier og tiltaksgrense
(…)
Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. […] dersom
radonnivået overstiger 100 Bq/ m3 (tiltaksgrense). Tilsvarende gjelder for boliger hvor
eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige
grenseverdien på 200 Bq/ m3 i slike bygninger og lokaler.

§ 4. Definisjoner
(…)
t) radonnivå: Radonkonsentrasjonen i luft bestemt i tråd med til enhver tid gjeldende
måleprosedyre fastsatt av Statens strålevern  
Utleieleiligheter med bakkekontakt og leiligheter i etasjen over dette, skal ifølge Strålevernets måleprosedyre radonmåles. På figuren er disse leilighetene markert med «M». Spesielle forhold kan tilsi at også leiligheter i andre etasjer må måles. (Illustrasjon: Inger Nergaard,Statens strålevern)

Utleieleiligheter med bakkekontakt og leiligheter i etasjen over dette, skal ifølge Strålevernets måleprosedyre radonmåles. På figuren er disse leilighetene markert med «M». Spesielle forhold kan tilsi at også leiligheter i andre etasjer må måles. (Illustrasjon: Inger Nergaard,Statens strålevern)