Novembermøtet 2015

Tilbake

Publisert 16.09.2015, oppdatert 20.09.2016 11:21

Stikkord: Radiologi, Novembermøte

Novembermøtet 2015 ble avholdt 9. november på Radisson Blu hotell på Gardermoen. Dagen var spesielt rettet mot strålevernkoordinatorer i medisinske virksomheter som bruker stråling. Statens strålevern samt flere helseforetak og private virksomheter hadde presentasjoner innen strålevern og strålevernarbeid, og det var diskusjoner om bl.a. røntgen av fertile kvinner samt persondosimetri.