Nyhetsbrev solarier 2015

Tilbake

Publisert 11.03.2016, oppdatert 11.03.2016 15:59

Stikkord: Solarium

Utsatt ikrafttredelse av alderskontrollsystem for solarier

I tråd med Strålevernets anbefaling vedtok regjeringen 9. oktober 2015 at ikrafttredelse av alderskontrollsystem for solarier skal utsettes et halvt år, til 1. juli 2016. En slik utsettelse vil gjøre det enklere for solarievirksomheter å sørge for et tilfredsstillende system for alderskontroll innen fristen, og samtidig påse at kravet til informasjon til kunden (se nedenfor) oppfylles i samsvar med Strålevernets retningslinjer. Forskrift om endring i strålevernforskriften ligger tilgjengelig på lovdata.no.

Krav om informasjon til kundene

Kravet i strålevernforskriften om at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk» trådte i kraft 1. januar 2015, men sees altså i sammenheng med kravet om system for alderskontroll, da de ulike teknologiske løsningene for alderskontroll vil kunne åpne for enkle og brukervennlige informasjonskanaler f.eks. på internett ved registrering eller på videoautomat. Vi oppfordrer derfor kommunene til å vente med å føre tilsyn med dette kravet til kravet om system for alderskontroll er trådt i kraft.

Strålevernet er nå i ferd med å sluttføre arbeidet med en «informasjonspakke»/brosjyre som skal gis til alle solariekunder, enten i papirversjon eller i elektronisk form. Informasjonen skal gis første gang kunden soler seg i solariet og deretter årlig. Mer informasjon om dette kommer så snart alt er klart.

Krav om bestått kunnskapsprøve

Kravet om bestått kunnskapsprøve for ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt er ikke utsatt og vil fortsatt gjelde fra 1. januar 2016. Informasjon om denne kunnskapsprøven, «Solarieprøven», finner man på http://www.solarieprøven.no. Der finner man også informasjon om «Solarieopplæringen», som er et nettbasert selvstudium som inneholder alt man trenger for å bestå «Solarieprøven». Dette er samme kurs og prøve som vi lanserte i forkant av betjeningskravet (som siden ble opphevet), men i oppdatert versjon mht. forskriftsendringene som har kommet i etterkant.