Utredningsnivå for oppføring av skoler, barnehager og boliger

Tilbake

Publisert 29.09.2016, oppdatert 21.12.2018 14:38

Stikkord: Strøm og høyspent

I 2006 ble det etablert et utredningsnivå. Det innebærer at det ved oppføring av bygninger nær høyspentanlegg eller høyspentanlegg nær bygninger skal utredes hvorvidt det er grunnlag for å gjennomføre tiltak dersom magnetfeltet i gjennomsnitt over året er høyere enn 0,4 µT. Dette gjelder hovedsakelig der barn har langvarig opphold, i skoler, barnehager og boliger.

Utredningsnivået er ikke en grenseverdi, men innebærer at det ved eksponering over 0,4 µT skal søkes å gjennomføre enkle tiltak slik at magnetfeltene kan holdes så lave som praktisk mulig uten at det brukes mye ressurser for å oppnå dette.

Meir informasjon finn du her: Bebyggelse nær høyspenningsanlegg  

Ta kontakt med oss om du vil ha vidare informasjon om utredningsnivået.