Konsekvenser av atomvåpenbruk

Tilbake

Publisert 14.12.2017

Stikkord: Atomvåpen, Atomberedskap

En konflikt mellom USA og Nord-Korea hvor atomvåpen blir tatt i bruk, vil kunne koste svært mange menneskeliv og gi enorme globale økonomiske og politiske konsekvenser.

De alvorligste konsekvensene vil være lokale og vil hovedsakelig skyldes sprengkraften i våpnene. Rundt 85 prosent av energien vil frigis som en varme- og trykkbølge, mens 15 prosent frigis som stråling. Strålingen vil kunne gi direkte helseskader noen kilometer fra eksplosjonsstedet, mens skadevirkningene fra varme- og trykkbølgen strekker seg enda lenger ut. Det oppstår en elektromagnetisk puls som kan slå ut alt elektronisk utstyr i nærheten. I tillegg vil man få radioaktivt nedfall i et større område der det kan bli nødvendig med beskyttende tiltak for å unngå seneffekter for helse og miljø.

Det kraftigste atomvåpenet som er testet av Nord-Korea er anslått å være på omtrent 120 kilotonn – det tilsvarer 120 000 tonn TNT sprengstoff. Det radioaktive utslippet fra våpenet er mye mindre enn utslippene fra ulykker på kjernekraftverk, som Tsjernobyl eller Fukushima.

Avstanden til Norge er så stor at bruk av atomvåpen i Nord-Korea ikke vil gi helse- og miljøkonsekvenser i Norge. Vi vil likevel kunne måle ørsmå mengder av radioaktive stoffer i luften over Norge på grunn av svært sensitive måleinstrumenter.