Nyhetsbrev solarier oktober 2016

Tilbake

Publisert 30.08.2018, oppdatert 30.08.2018 15:14

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev – Tilsynskampanje i 2017, e-postadresser til solarievirksomheter og solarier i kommunale bygg

Tilsynskampanje i 2017

Strålevernet planlegger en tilsynskampanje for solarier i 2017, som vi håper flest mulig av landets kommuner vil delta på. Kampanjen vil gå over to uker, nærmere bestemt ukene 37 og 38. Så vi oppfordrer alle som har mulighet til å sette av tid disse to ukene til å være med på kampanjen!

Tema for tilsynet denne gangen vil være system for alderskontroll, informasjon til kunden og bestått solarieprøve. Vi vil i god tid før tilsynskampanjen sende ut mer informasjon samt materiell som sjekkliste etc. som kan brukes under kampanjen.

Vi vil oppfordre dere til å «være synlige» og føre tilsyn før kampanjen også, spesielt ved mistanke om avvik.

E-postadresser til solarievirksomhetene

I forkant av tilsynskampanjen planlegger Strålevernet å gjøre en nettbasert kartlegging av oppfyllelsen av kravene i strålevernforskriften for solarievirksomhetene, en slags «egenerklæring» som gjøres ved at de fyller ut et skjema på internett. Dette gir oss ikke nødvendigvis et fullstendig og riktig bilde, men vi håper det kan gi oss en rimelig god oversikt og være en hjelp i den videre planleggingen av fremtidige tilsyn.

For å få til dette, trenger vi e-postadressene til alle solarievirksomhetene i Norge. Vi har mange i det elektroniske meldesystemet vårt (EMS), men en god del virksomheter har ikke registrert noen e-post der, mange e-poster kommer i retur pga. feil ved e-postadressen eller at den ikke lenger er i bruk, og det er nok fortsatt en del virksomheter som heller ikke er meldt til oss. Vi ønsker derfor at dere i kommunen, innen 15. desember 2016, sender oss en liste over hvilke solarievirksomheter som finnes i kommunen (navn og adresse), samt hvilken e-postadresse dere har registrert på dem. Det er fint om dere kan sammenligne denne e-postadressen med den som er oppgitt på vår oversikt over meldte solarievirksomheter (https://ems.nrpa.no/solarievirksomheter), og gi beskjed dersom de ikke er like.

Solarier i kommunale bygg

Strålevernet sendte i august ut et brev til postmottaket i alle landets kommuner med en anmodning om å fjerne solarier fra kommunale bygg. I Strålevernets elektroniske meldesystem er det registrert 1663 virksomheter som tilbyr solarium og 6823 solarier fordelt på landets 428 kommuner. Noen av disse solariene er plassert i kommunale bygg, som for eksempel svømmehaller og eldresentre.

Overdreven soling kan som kjent føre til hudkreft, og Norge er på verdenstoppen i forekomst og dødelighet av hudkreft. De nordiske kreftregistrene anslår at rundt 90 prosent av hudkrefttilfeller har direkte sammenheng med UV- stråling. På bakgrunn av de kjente risikofaktorer som bruk av solarium medfører, fraråder Strålevernet bruk av solarium og ønsker økt fokus på risikoen som er forbundet med overdreven soling. I denne sammenheng synes vi det er viktig at kommunene bidrar i arbeidet med å redusere antallet hudkrefttilfeller i Norge. Videre er det uheldig om kommunene, som har ansvaret for å drive tilsyn med solarier, samtidig tilbyr solarium til innbyggerne; altså en dobbeltrolle der kommunen både er tilsynsmyndighet og tilsynsobjekt. På denne bakgrunnen anmoder Strålevernet landets kommuner om å fjerne solarier fra kommunale bygg. Vi er klar over at dere, som driver med solarietilsyn i kommunen, ikke nødvendigvis er involvert i eller har noe beslutningsansvar i forbindelse med kommunens solarietilbud, men vil med dette oppfordre til å påvirke til fjerning av solarier i kommunale bygg der dere har mulighet for det.