Nyhetsbrev solarier februar 2017

Tilbake

Publisert 30.08.2018, oppdatert 30.08.2018 15:25

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev – System for alderskontroll og hvordan håndtere brudd på regelverket for solarier

 

System for alderskontroll

I forbindelse med at kravet om system for alderskontroll trådte i kraft 1. januar i år (jf. strålevernforskriften § 37) er det flere som har lurt på hvordan man skal følge opp solarievirksomhetene som ikke har noe system for alderskontroll. Vi har planlagt en tilsynskampanje til høsten som vi håper alle har anledning til å delta på, men oppfordrer tilsynspersonell i kommunene til å følge opp det nye kravet om alderskontroll allerede nå, spesielt dersom dere får inn tips om at noen virksomheter ikke har et slikt system på plass.

Det er alvorlig at personer under 18 år får tilgang til solarier med tanke på den økte kreftrisikoen det bidrar til senere i livet, samtidig som det er sterkt konkurransevridende at noen solarier ikke har alderskontroll. Kunden velger ofte «minste motstands vei» og går heller der det ikke er noen kontroll. Det er viktig at tilsynsmyndighetene nå er «synlige» pga. signaleffekten det gir, og slik at de som ikke driver lovlig blir stoppet. Dersom det ikke er noen reell sjanse for å bli tatt, er det stor fare for at en del useriøse aktører velger å drive ulovlig så lenge de kan. Det har også kommet oss for øre at noen som har systemet for alderskontroll på plass vurderer å fjerne det igjen, pga. den sterke konkurransevridningen, dersom ingen stopper de som ikke har noe slikt system.

Er systemet for alderskontroll godt nok? I første omgang er det aller viktigste å sjekke at virksomheten faktisk har et system for alderskontroll; det er her skoen trykker mest akkurat nå. Det er gitt noen krav og føringer for hva som regnes som et tilfredsstillende system; dette står det mer om i «StrålevernInfo 3:2016 Nye regler for solarievirksomheter» som vi har sendt ut tidligere. Utover dette er det er opp til den enkelte virksomhet å velge den løsning og det system for alderskontroll som passer virksomheten best, så fremt det i tilstrekkelig grad kontrollerer og sikrer at personer under 18 år ikke gis adgang til solarium.

Hvordan håndtere brudd på regelverket for solarier

Ved manglende oppfyllelse av krav i strålevernforskriften, må tilsynsmyndigheten alltid gjøre en vurdering av hvor alvorlig overtredelsen er og tilpasse reaksjon og frist for å rette opp avviket utfra alvorlighetsgraden og hva som er rimelig tid for å kunne få rettet avviket. For å gjøre denne vurderingen enklere for dere i kommunene som driver med solarietilsyn samt sikre en mest mulig lik reaksjon på samme type brudd på regelverket i kommunene, har vi utformet retningslinjer for hvordan ulike brudd på regelverket for solarier kan håndteres. Se vedlagte fil «Retningslinjer for reaksjoner ved brudd på regelverk for solarier».