Nyhetsbrev solarier juni 2018

Tilbake

Publisert 30.08.2018, oppdatert 29.11.2018 10:50

Stikkord: Solarium

Nyhetsbrev – Endret forvaltningspraksis for informasjonskravet og nytt om Solarieprøven

Ikke lenger krav om signatur/avkrysning for mottatt informasjonsbrosjyre

Det følger av strålevernforskriften § 38 at «Virksomheten skal informere den enkelte kunde om relevante risikofaktorer ved solariebruk». Forvaltningspraksis knyttet til bestemmelsen er endret slik at det ikke lenger stilles krav til at kunden må signere eller krysse av for at Strålevernets informasjonsbrosjyre er mottatt eller at den må deles ut før første soling og deretter årlig. Den enkelte kunde skal fremdeles informeres om relevante risikofaktorer ved solariebruk. For at kravet nå skal anses som oppfylt, må informasjonsbrosjyren formidles til hver enkelt kunde ved at en papirbrosjyre deles ut eller ligger tilgjengelig i solingslokalet slik at kunden kan ta denne med seg. Alternativt kan informasjonen distribueres til kundene elektronisk/være tilgjengelig i elektronisk løsning (f.eks. i samme system som for elektronisk adgangskontroll, for de som benytter dette). Dersom virksomhetene ønsker å gi kunden informasjonen gjennom et annet medium, som for eksempel video eller interaktiv film, er dette mulig, så lenge informasjonen er lett tilgjengelig for den enkelte kunde.
Kundene skal altså fortsatt få informasjonsbrosjyren som tidligere, men det vil ikke lenger være krav til signatur/avkrysning og hyppighet på utdeling av informasjonen.

Våre temasider om solarium, Veileder 3 og StrålevernInfo 3:2016 «Nye regler for solarievirksomheter», tilgjengelig på www.nrpa.no, er nå oppdatert i henhold til den nye forvaltningspraksisen for informasjonskravet.

Nytt om Solarieprøven

Det er nå mulig å ta Solarieprøven som en nettkontrollert eksamen, i tillegg til at den kan tas på et av Norsk Test sine testsentre som tidligere. Den nettkontrollerte prøven tas på egen PC eller Mac mens Norsk Test overvåker testingen over internett. Denne formen for testgjennomføring benytter web-kamera, lyd og skjermdeling for å sikre at prøven gjennomføres i henhold til eksamensreglene. Mer informasjon om Solarieprøven finnes på http://www.solarieprøven.no

Solarieopplæringen og –prøven vil snart være tilgjengelig også på engelsk, i tillegg til bokmål og nynorsk.