Kurs i tilsyn med miljørettet helsevern og radon – Oslo 5. juni 2019

Tilbake

Publisert 17.06.2019, oppdatert 17.06.2019 16:11

Stikkord: Radon

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet inviterte onsdag 5. juni 2019 kommunene til kurs i tilsyn med miljørettet helsevern og radon.

Kommunene har ansvaret for å føre tilsyn med faktorer som påvirker inneklimaet i skoler, barnehager og utleieboliger. Radon i inneluft, som gir økt risiko for lungekreft, er en av disse faktorene. Hensikten med kurset var å gi veiledning i tilsyn med miljørettet helsevern, med spesielt vekt på radon. Målgruppen var kommunale saksbehandlere og ledere med ansvar for tilsyn med miljørettet helsevern. Kurset var også åpent for personell fra kommunale eiendoms-/tekniske enheter.

Presentasjoner fra kurset (pdf-filer)
: