Atomhandlingsplanen

Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland og Ukrainia har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Den norske innsatsen som er forankret i regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø, atomhandlingsplanen, har som mål å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier. 
Atomhandlingsplanen finansieres av Utenriksdepartementet (UD). Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) forvalter tilskuddsmidlene og er fagdirektorat for UD.
 • Kjernekraftverk

  Kjernekraftverk

  En alvorlig ulykke ved et kjernekraftverk kan gi akutte helseskader i nærområdene og langvarige konsekvenser i stor avstand fra kraftverket. Kjernekraftverk i Nordvest-Russland er den største risikoen for spredning av radioaktiv forurensning til…

  Les mer »
 • Samarbeid med myndigheter

  Samarbeid med myndigheter

  Norge har i over 20 år bidratt aktivt for å sikre atomanlegg og radioaktivt materiale i det tidligere Sovjetunionen. Her har Direktorat for strålevern og atomsikkerhets (DSA) samarbeid med tilsynsmyndighetene i Russland, Ukraina og tidligere sov…

  Les mer »
 • Atomavfall i Andrejevbukta

  Atomavfall i Andrejevbukta

  Andrejevbukta på Kolahalvøya, bare fem mil fra Finnmark, er regnet som en av de største og farligste ansamlingene av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i verden.

  Les mer »
 • Beredskapssamarbeid

  Beredskapssamarbeid

  Atomberedskap handler om hurtig iverksettelse av tiltak for å beskytte liv, helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser. Siden 1993 og 1994 har Norge hatt avtaler om tidlig varsling av atomulykker og utveksling av informasjon om atomanlegg med h…

  Les mer »