Ny strålevernrapport – Om kvalitetskontroll av Linac

Tilbake

Publisert 19.03.2010, oppdatert 23.11.2010 11:15

Anbefalingen om kvalitetskontroll av medisinsk lineærakselerator (linac) er utarbeidet av det norske stråleterapimiljøet, i en arbeidsgruppe nedsatt av KVIST (kvalitetssikring i stråleterapi) ved Statens strålevern.
StrålevernRapport 2010:3 Om kvalitetskontroll av Linac