Radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall blir en del av forurensningslovgivningen

Tilbake

Publisert 03.11.2010, oppdatert 03.11.2010 17:48

Fra 1. januar 2011 blir regulering av radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall hjemlet i forurensningsloven. Det betyr at slik forurensing skal reguleres etter det samme regelverket som annen forurensning og annet avfall. Hovedformålet med det nye regelverket er å beskytte miljø og befolkningens helse.

Miljøverndepartementet har fastsatt den nye forskriften, og vedtatt nye bestemmelser om håndteringen av radioaktivt avfall i avfallsforskriften kapittel 16.

Les mer på Miljøverndepartementets nettsider.
Her kan du laste ned Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall