Kan ikke påvise helserisiko fra mobiltelefoner og trådløst nettverk

Tilbake

Publisert 13.09.2012, oppdatert 07.01.2014 10:52

Stikkord: Elektromagnetiske felt, Grenseverdier magnetfelt, Grenseverdier elektriske felt, Ikke-ioniserende stråling, Mobiltelefoner, Mobil og trådløst

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for at svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader, er konklusjonen til ekspertgruppen som torsdag la fram sin rapport om eksponering for svake elektromagnetiske felt. – Ekspertgruppen har gjort en stor og viktig jobb med rapporten og det er godt å se at den bekrefter vår kunnskap, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern. 

Gruppen, som er ledet av assisterende direktør Jan Alexander ved Folkehelseinstituttet, har også sett på hvilke regler som gjelder og om grenseverdiene overholdes. Gruppen gir myndighetene råd om forvaltningspraksis, men siden det ikke er avdekket usikkerheter i helserisikovurderingen som gir grunnlag for å ta i bruk føre-vár-prinsippet, mener ekspertgruppen at det er nok å utvise generell forsiktighet.  Å utvise generell forsiktighet innebærer for eksempel at myndighetene informerer om at bruk av håndfriutstyr vil redusere eksponering fra mobiltelefonen.


- Rapporten «Svake elektromagnetiske høyfrekvente felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis» gir ikke grunnlag for å endre dagens forvaltning. Vi hviler fortsatt på de faglige retningslinjene for eksponering som gis av den internasjonale strålevernorganisasjonen ICNIRP, som også følges i de fleste vestlige land. Rapporten peker imidlertid på at det er et stort informasjonsbehov og oppfordrer til å ha mer og bedre tilrettelagt informasjon. Dette anser vi som viktig, sier Harbitz.

Ekspertgruppen finner heller ikke at mobiltelefoner og annet utstyr kan gi helseplager, slik som el-overfølsomhet.

 

Massiv forskningsgjennomgang

Ekspertgruppen har gjennomgått forskningsoppsummeringer som internasjonale ekspertgrupper har publisert tidligere, samt nyere enkeltstudier. Materialet er svært omfattende.
Utvalget har tatt for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget har sett på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes. Gruppen fant ikke grunnlag for at de svake feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr øker risikoen for kreft, nedsatt fruktbarhet hos menn, andre skader på reproduksjon, skader på nervesystemet, eller andre sykdommer og helseskader.

 

Norske og svenske eksperter

Ekspertutvalget er nedsatt av Folkehelseinstituttet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet, med medlemmer fra norske og svenske fagmiljøer. På grunn av mange bekymringsmeldinger ønsket myndighetene at en ekspertgruppe utredet om slike svake felt likevel kan gi helseeffekter.

Rapporten er på cirka 250 sider og inkluderer norsk og engelsk sammendrag.


Den kan lastes ned i PDF-format på www.fhi.no

Les pressemeldingen fra Folkehelseinstituttet.

Informasjonsfolder som viser hovedkonklusjonene (StrålevernInfo 15:2012) (pdf)

Slik er praksis i utlandet