Har du målt radon i utleieboligen din?

Tilbake

Publisert 07.02.2013, oppdatert 07.02.2013 15:43

Målesesongen nærmer seg slutten – og som utleier bør du nå måle radon og gjøre eventuelle tiltak før 1. januar 2014.

Alle utleieboliger må oppfylle kravene til radon i strålevernforskriften fra 1. januar 2014. Dette betyr at alle utleieboliger må måles, og utbedringer må gjennomføres dersom radonnivåene er for høye. Utleier er ansvarlig for at dette blir gjort.

 

Hva er kravene?

Radonnivåene skal være så lave som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal aldri overstige 200 Bq/m3. Dersom en måling viser radonnivåer over 100 Bq/m3, skal det gjøres tiltak for å få ned nivåene. Alle typer utleieboliger er omfattet av disse kravene, både offentlige og private.

 

Langtidsmåling er nødvendig

Bare en radonmåling kan vise om en utleiebolig har et radonproblem, derfor må alle måle. Målesesongen varer fra midten av oktober til midten av april. Husk at du må gjennomføre en langtidsmåling, to måneder er minimum. En måling som er kortere enn dette, kan ikke brukes som dokumentasjon.

 

Mer informasjon om radon i utleieboliger og måling finner her: Radon i utleieboliger