Ekvivalenskoding

Tilbake

Publisert 04.06.2013, oppdatert 03.01.2019 14:18

Stikkord: Solarium

Fra 1. mai 2014 tillater Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kun at det brukes solarierør merket med ekvivalenskode, og alle solarier må ha ekvivalenskodeintervall. Rørlistene på DSAs nettsider, inkludert erstatningsrørlistene, er tatt bort, og hver modell er nå spesifisert med ekvivalenskodeintervall(er) og navn på eventuelle høytrykkslamper (høytrykkslamper omfattes ikke av ekvivalenskodingen).

Ekvivalenskode på rør

Alle solarierør som produseres i dag, skal ha en kode stemplet på røret. Denne koden kalles en ekvivalenskode og forteller hvor sterk UV-stråling røret avgir og hvor stor andel av strålingen som er kortbølget. Den oppgis på formen

        Wattstyrke – Reflektortype – UV-kode (X/Y)

Reflektortypen kan ha fire forskjellige verdier (bokstaver), der de to mest vanlige er 

        R for reflektor-rør og 
        O for rør uten reflektor.

UV-koden skrives på formen X/Y der

        X angir hvor sterk strålingen fra røret er (erytem-vektet irradians), gitt i W/m2 og avrundet til nærmeste heltall
        Y angir forholdet mellom (Non melanoma skin cancer (NMSC)-vektet) UVB- og UVA-stråling fra røret, avrundet til én desimal
 

Eksempel på solarierør med ekvivalenskode.

Eksempel på solarierør med ekvivalenskode.

Bildet over viser et solarierør med ekvivalenskode (i den røde ringen). I dette tilfellet viser koden at røret er et 100W reflektor-rør med total erytem-vektet UV-irradians på 29 W/m2 og med 2,4 ganger så mye Non melanoma skin cancer (NMSC)-vektet UVB som UVA.

Ekvivalenskodeintervall på solarier

Alle solarier med fluoriserende rør som kommer på markedet i dag, skal være merket med et ekvivalenskodeintervall bestemt av ekvivalenskoden til den eller de rørtypene solariet ble oppmålt med. I solariet kan det benyttes alle typer rør, altså uavhengig av produsent og rørnavn, så lenge ekvivalenskoden til røret er innenfor det oppgitte intervallet for den aktuelle delen av solariet (benk, overdel, ansikt, skulder m.v.)

Ekvivalenskodeintervall oppgis på formen
        Wattstyrke – Reflektortype – UV-kode-intervall (Xmin-Xmax/Ymin-Ymax)

Wattstyrke og reflektortype er det samme som for røret solariet ble målt opp med. UV-kode-intervallet er gitt av X- og Y-verdien for røret på følgende måte:

        Xmax = X
        Xmin = 0,75 x Xmax
        Ymax = 1,15 x Y
        Ymin = 0,85 x Y

Eksempel: Et solarium som måles opp og klassifiseres som UV-type 3 med rør med ekvivalenskode 100-R-29/2,4 vil få et ekvivalenskodeintervall som er 100-R-(22-29)/(2,0-2,8).

Overgang til ekvivalenskoding for eksisterende solariemodeller

Eksisterende solariemodeller bør måles opp på nytt med de rørtyper (med ekvivalenskode) som skal benyttes. Melding må sendes til DSA, og denne må vedlegges målinger som viser at solariet tilfredsstiller kravene til UV-type 3. Se Meldeplikt - nye solariemodeller og rørkombinasjoner. Solariemodeller som ikke var oppmålt med rør med ekvivalenskode innen mai 2014, fikk tildelt ekvivalenskodeintervall som tilsvarer dagens erstatningsrør. Det er fortsatt ønskelig at disse modellene måles opp på nytt, og meldinger som sendes inn til oss behandles fortløpende.

Hjemmel for kravet

Strålevernforskriften § 36 krever at solariene skal være i samsvar med harmonisert standard for solarier, Europastandard EN 60335-2-27, og denne sier at alle solarier med fluoriserende rør skal være merket med ekvivalenskodeintervall som identifiserer rørene som kan benyttes i solariet.