Hva er UV-stråling?

Tilbake

Publisert 14.01.2014, oppdatert 21.01.2019 13:19

Stikkord: Sol og UV

Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-stråling kommer naturlig fra sola, men det finnes også kunstige UV-kilder som solarium.

UV-stråling deles inn i UVA-, UVB- og UVC-stråling, ut i fra hvor energirik den er. Jo kortere bølgelengde, desto høyere energi. Illustrasjon: DSA.

UV-stråling deles inn i UVA-, UVB- og UVC-stråling, ut i fra hvor energirik den er. Jo kortere bølgelengde, desto høyere energi. Illustrasjon: DSA.

UVA-stråling

UVA-stråling ligger nærmest det synlige lyset og er UV-strålingen med minst energi. Det er UVA som gir selve brunfargen når vi soler oss. Brunfargen kommer av at pigmentet melanin mørkner ved UVA-bestråling. Størstedelen av UV-strålingen fra solen som når jorden er innenfor UVA-delen av spekteret, ca. 98 % i Norge om sommeren.

UVB-stråling

UVB-strålingen har høyere energi enn UVA. Det er UVB som først og fremst gjør at vi blir solbrente når vi er uforsiktige med solingen. UVB-stråling over litt tid gjør også at det ytterste hudlaget blir tykkere. Dette gir en viss beskyttelse mot videre UV-stråling.
Bare en liten del av UV-strålingen som når jorda, er UVB. Ozonlaget hindrer 70-90 % av UVB-strålingen fra sola i å nå jordoverflaten. I Norge om sommeren utgjør UVB ca. 2 % av UV-strålingen.

UVC-stråling

UVC-stråling er mest energirik. Denne strålingen absorberes av ozonlaget og andre gasser i jordens atmosfære og når ikke jordoverflaten. Kunstig fremstilt UVC benyttes til sterilisering av vann og ulike instrumenter i industrien. UVC-stråling gir kun overflatiske effekter.

Hva har betydning for UV-strålingen som når jorda?

  • Hvor høyt på himmelen sola står, noe som avhenger av breddegrad, årstid og tid på dagen. Høy sol gir mer UV.
  • Tykkelsen på skydekket – jo tykkere skydekke, desto mindre UV
  • Tykkelsen på ozonlaget. Jo tykkere ozon, desto mindre UV
  • Refleksjon fra snø og vann – UV-strålingen er høyere ved vannet og når det er snø, og spesielt nysnø

 

Figuren viser hva som påvirker UV-strålingen i omgivelsene. Illustrasjon: Mari Komperød/DSA.

Figuren viser hva som påvirker UV-strålingen i omgivelsene. Illustrasjon: Mari Komperød/DSA.

UV-indeks

UV-indeks er et mål på hvor sterk UV-strålingen fra solen er. Høyere UV-indeks betyr sterkere stråling. Les mer om UV-indeksen.