Forklaring av enheter

Tilbake

Publisert 30.10.2013, oppdatert 24.01.2014 13:26

Stikkord: Laboratoriene, Dosimetrilaboratoriet

Becquerel

1 Becquerel (forkortet Bq) = 1 omdanning per sekund. Aktiviteten til en radioaktiv kilde måles i becquerel og viser hvor mange atomkjerner som omdannes av en bestemt radionuklide per sekund. Med omdanning menes det at radionukliden sender ut stråling og går over til et annet grunnstoff. Noen ganger brukes ordet henfall eller desintegrasjon i stedet for omdanning.

Gray

1 gray (forkortet Gy) = 1 joule absorbert energi per kilo.

Sievert

1 sievert (forkortet Sv) = 1 gray * vektfaktor Denne enheten brukes til å måle blant annet ekvivalent dose og effektiv dose. Denne tar hensyn til hvilken biologisk virkning ulike typer stråling har på kroppen og på ulike organer. Røntgenstråling og elektroner har en vektfaktor på 1, a-partikler en vektfaktor på 20, nøytroner mellom 5 og 20 avhengig av energien.
Enheter gis ofte med et prefiks

Enheter gis ofte med et prefiks

Bokstav *) Uttales Desimalform Eksponentiell Skrives også
T tera 1000.000.000.000 10+12 10E+12
G giga 1000.000.000 10+9 10E+9
M mega 1000.000 10+6 10E+6
k kilo 1000 10+3 10E+3
h hecto 100 10+2 10E+2
d deca 10 10+1 10E+1
Enheten - 1 100 10E+00
d deci 0,1 10-1 10E-1
c centi 0,01 10-2 10E-2
m milli 0,001 10-3 10E-3
μ mikro 0,000001 10-6 10E-6
n nano 0,000000001 10-9 10E-9
p pico 0,000000000001 10-12 10E-12
f femto 0,000000000000001 10-15 10E-15
a atto 0,000000000000000001 10-18 10E-18

*) NB: Viktig å skille mellom store og små bokstaver