Hvilke virkninger har laser?

Tilbake

Publisert 11.01.2014, oppdatert 20.01.2014 15:25

Stikkord: Laser og lys

Virkningene av laserstråling vil være forskjellig avhengig av intensitet, bølgelengde og om laseren er pulset eller kontinuerlig.

Lav intensitet

Ved lav intensitet, vil laserstrålingen virke akkurat som annen optisk stråling, og helseeffektene vil være de samme. Hvis det i det hele tatt blir noen virkning på kroppen, vil effekten da dreie seg om kjemiske endringer i det vevet som blir bestrålt. Svake lasere som brukes som avstandsmålere, skannere i butikker, svake laserpekere osv., vil normalt ikke ha noen helseeffekter i det hele tatt, med mindre man stirrer lenge inn i strålen.

Middels intensitet

Middels sterke lasere kan levere så mye energi til hud og øyne at vevet varmes opp. Det oppstår en effekt av forhøyet temperatur, en termisk effekt, som kan skade vevet. Vevet kan dø der temperaturen blir for høy eller eksponeringen langvarig. Laserstråler som fokuseres av øyelinsen til en liten flekk på netthinnen, kan forårsake lokalt høy temperatur og føre til skade, selv om den samme laserstrålen ikke gir noen effekter hvis den rettes mot huden. Det er dette vi kan bli utsatt for ved feil bruk av sterke laserpekere, klasse 3 R, 3 B eller 4.

Høy intensitet

Ved høyere intensitet kan også forbrenninger på huden oppstå. Vevet tåler en temperatur på opptil 45 grader i noen få minutter. Ved økt temperatur oppstår skader etter kortere eksponering. Ved laserbruk, kan temperaturen stige svært raskt, og effekter som kommer av forkulling eller at væsken i vevet begynner å koke, kan oppstå. Slike virkninger utnyttes i laserkirurgi.

Svært høy intensitet

Ved svært høy lasereffekt, effekter som kan oppnås med pulsede lasere, vil vevet brytes ned, alle molekylene fordampe og forsvinne ut i luften. Dette brukes ved synskorreksjon. Det samme kan skje om pulsede lasere forårsaker sjokkbølger i vevet og knuser det. Dette er voldsomme virkninger som best kan sammenlignes med små eksplosjoner der laserpulsene treffer. Denne effekten ønsker man å få til ved fjerning av tatoveringer eller når noen tannleger bruker laser som bor. Hvis ukyndige behandlere prøver å bruke feil laser til tatoveringsfjerning vil forbrenning og arrdannelse lett oppstå.