Nasjonale referanseverdier for røntgenundersøkelser

Tilbake

Publisert 22.01.2014, oppdatert 08.02.2018 14:35

Stikkord: Radiologi, Referanseverdier, Røntgen

Gjeldende fra 26.01.2018

Tabellen viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-areal produkt (DAP) [Gycm2] samt etablering av nye for konvensjonelle røntgenundersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75. persentil og 25. persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.

Undersøkelse  

Gammel NRV
[Gycm2]

25. persentil

  75 persentil

Ny NRV
[Gycm2]

Cervicalcolumna  

0,8

 0,38

 0,73

 0,7

Thoracalcolumna   3

 0,9

 2,3

2,5
Lumbo-sacralcolumna 

 3,3

 6

6
Thorax

0,5

 0,25

0,43

0,45
Pelvis

2,5

 0,89

 1,65

1,7 
Hofte, inskutt bilde

 2,05

2

Protesebekken

 1,3

1,3

Tabellen viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-areal produkt (DAP) [Gycm2] samt etablering av nye for intervensjonsprosedyrer. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75. persentil og 25. persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.

Prosedyre

Gammel NRV
[Gycm2]

25. persentil

  75 persentil

Ny NRV
[Gycm2]

Pyelostomi, èn side

6,4 

7

Coronar angiografi              45             10

19

20
Coronar angiografi+PCI

 –

48,1

50
PCI

 –

56,6

60
TAVI

75,4

75

 

Mammografi  

AGD1 per eksponering [mGy]

 

 Front

 Skrå

 AGD per us (2 bilder)

 

 1,3

 1,5 

 3,0 

 1 Midlere absorbert brystkjerteldose

 

Tabellen viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for dose-lengde produkt (DLP) [mGycm] samt etablering av nye for CT undersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, eberegnet 75. persentil og 25. persentil for de undersøklser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen.

CT-undersøkelser - DLP  Indikasjon 

Gammel NRV
[mGycm]

25. persentil

75 persentil

Ny NRV
[mGycm]

Caput  Blødning/infarkt 

1000

705

940

950

Cervicalcolumna   Fraktur

400

211

326

350

Thorax m/kontrast  Tumor

329

350

HRCT (volumopptak)  Lungesykdom

312

300

Trauma  Trauma, torso

2357

 2400

Thorax+abdomen+pelvis   Tumor

941

 950

Thorax+øvre abdomen  Tumor  –  675  700
Colon  Tumor/polypper

700

564

766

800

Urografi  Hematuri/tumor

1500

795

1277

1300

Urografi  Steinproblematikk

300

159

237

250

Hjerte  Coronar sykdom

 

 

181

200

 

Tabellen viser reviderte nasjonale referanseverdier (NRV) for CTDIvol [mGy] samt etablering av nye for CT-undersøkelser. Tabellen viser også gammel NRV, beregnet 75. persentil og 25. persentil for de undersøkelser som hadde NRV ved tidspunktet for innsamlingen. 

CT undersøkelser - CTDIvol

Indikasjon

 Gammel NRV
[mGy]

25. persentil 

75 persentil

Ny NRV
[mGy]

Caput

Blødning/infarkt

 70

42,4

60,1

60

Cervicalcolumna

Fraktur

 20

9,2

15,2

15

Thorax m/kontrast

Tumor

 –

8,6

9

HRCT (volumopptak)

Lungesykdom

 –

8,3

 9

Trauma

Trauma, torso

 –

52

50

Thorax+abdomen+pelvis

Tumor

 –

14

15

Thorax+øvre abdomen

Tumor

 –

13

13

Colon

Tumor/polypper

 12

7,8

11,3

11

Urografi

Hematuri/tumor

 16

9,5

13,2

13

Urografi

Steinproblematikk

 7

3,7

5,1

5

Hjerte Coronar sykdom  –  – 16  16