Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg ved en atomhendelse?

Tilbake

Publisert 17.12.2015, oppdatert 25.01.2016 10:58

Stikkord: Atomberedskap

Radioaktiv forurensning eller stråling kan gi helseskader. Ved en atomhendelse, hvor radioaktive stoffer blir spredt eller befolkningen på andre måter blir utsatt for stråling, vil Kriseutvalget for atomberedskap iverksette tiltak for å redusere konsekvensene og gi råd og pålegg for å beskytte befolkningen.

Her følger en oversikt over råd og pålegg som kan bli gitt som tiltak ved ulike atomhendelser, og hva du selv kan gjøre for å beskytte deg.

Når et tiltak blir iverksatt, vil myndighetene komme med mer detaljert informasjon om gjennomføringen. Situasjonen kan fort forandre seg. Følg derfor med på radio, tv eller internett for å få oppdatert informasjon om myndighetenes råd.

Opphold innendørs

Dersom det forventes mye radioaktivitet i luften eller på bakken kan det komme råd om at det er tryggest å oppholde seg innendørs (hjemme hos deg, på institusjoner, arbeidsplasser osv.).

Siden barn er mer følsomme for radioaktivitet enn voksne og lettere kan få i seg radioaktivitet fra bakken, kan det bli gitt råd om at barn bør være inne mens voksne kan gå ut. Det kan også bli anbefalt at gravide holder seg inne.

Innendørsopphold skal normalt ha kort varighet og ikke utover 48 timer.

Hvorfor oppholde seg innendørs?

Hensikten er å beskytte deg mot radioaktiv forurensning, slik at du blir utsatt for mindre stråling og unngår å puste inn radioaktiv luft som passerer der du befinner deg.

Hva skal jeg gjøre? 

 • Gå innendørs. 
 • Lukk dører, vinduer og luftekanaler, steng av ventilasjonen. Varmepumper kan være på (de trekker ikke inn luft). 
 • Hvis du går ut på eget initiativ, kan du risikere å bli utsatt for mer stråling enn om du hadde holdt deg inne. Om du må ut, sørg for å gjøre det så kort som mulig. Myndighetene vil gi råd om i hvilke situasjoner du kan gå ut. 
 • Om du har vært ute og tror du har blitt utsatt for radioaktiv forurensning: skift klær og ta en dusj. Bruk sjampo, men ikke balsam som kan feste forurensningen til håret. Legg sko og klær du har tatt av deg i en pose. Sett denne utenfor ytterdøren. 
 • Hold deg orientert via radio, TV og internett fordi situasjonen kan endre seg raskt.

Avsperringer

Områder som er, eller kan bli, sterkt forurenset kan bli avsperret av politiet.

Hvorfor avsperringer?

Dette blir gjort for å beskytte deg mot radioaktiv forurensning, og for å hindre at forurensningen bevisst eller ubevisst blir spredt til større eller andre områder.

Hva skal jeg gjøre? 

 • Respekter avsperringene!

Rensing av forurensede personer

Personer som har blitt radioaktivt forurenset ved en atomhendelse kan bli renset for å fjerne forurensingen. Dette betyr i praksis at de bør raskest mulig vaske seg og skifte klær eller at de blir vasket i en rensestasjon.

Hvorfor rensing?

Personer som har blitt forurenset utgjør ikke noen fare for andre, men vaskes for å fjerne radioaktivt materiale og hindre at det kommer inn i kroppen. Det hindrer også at forurensede personer sprer forurensningen til andre steder.

Hva skal jeg gjøre?

Dersom det blir gitt råd om at du selv skal sørge for rensingen:

 • Legg sko og klær du har tatt av deg i en pose. Sett denne utenfor ytterdøren. 
 • Dusj og vask deg godt uten å skrape opp huden. Bruk sjampo, men ikke balsam som kan feste forurensningen til håret.

Dersom det settes opp rensestasjoner: 

 • Sivilforsvaret, brannvesen eller sykehus kan sette opp rensestasjoner. Der blir personene dusjet og etterpå kontrollert for eventuell radioaktiv forurensning. 
 • Følg instruksjonene som blir gitt på stedet.

Jodtabletter

Jodtabletter er aktuelt ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod.

Hvorfor ta jodtabletter?

Radioaktiv jod kan gi kreft i skjoldbruskkjertelen. Denne risikoen er størst hos barn, unge, gravide og ammende. Opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen kan blokkeres ved rask tilførsel av naturlig jod (jodtabletter).

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Hva skal jeg gjøre?

 • Jodtabletter skal du ta etter råd fra myndighetene. De vil informere om hvem som bør ta jodtabletter, og når de bør tas. 
 • Hold deg orientert via radio, TV og internett fordi situasjonen kan endre seg raskt.

Kostholdsråd

Kostholdsråd gjelder mat og drikke som ikke er kontrollert av myndighetene. Dette gjelder for eksempel frukt og grønnsaker fra egen hage og vann fra cisterne.

Kostholdsrådene gjelder også næringsmidler som lett tar opp radioaktive stoffer, for eksempel rein, vilt, ferskvannsfisk, sopp og bær.

Mat du har kjøpt i butikk er trygg.

Hvorfor kostholdsråd?

Hensikten er å beskytte deg mot mat og drikke som kan være forurenset av radioaktivitet.

Hva skal jeg gjøre?

 • Mat kjøpt i butikk er trygg. 
 • Vann fra sentrale vannverk er trygt å drikke. 
 • Myndighetene vil informere om hva du kan gjøre med for eksempel cisternevann, det du dyrker i kjøkkenhagen, det du finner i skogen eller har fisket eller jaktet selv. 
 • Hold deg orientert via radio, TV og internett fordi situasjonen kan endre seg raskt.

Tiltak i næringsmiddelproduksjon

Hvorfor tiltak i næringsmiddelproduksjonen?

For å hindre at matvarer blir forurenset med radioaktive stoffer over grenseverdiene og dermed må kastes, eller at matvarer som er forurenset kommer ut på markedet, kan det bli pålagt tiltak eller restriksjoner.

Dette tiltaket gjelder for næringsmiddelprodusenter, for eksempel bønder, fiskeoppdrettere eller reindriftsutøvere.
Eksempel på råd/tiltak som kan bli gitt: holde husdyr inne, utsette innhøsting, iverksette umiddelbar innhøsting eller slakting, gi dyrene rent fôr eller forby omsetning av enkelte matvarer.

Hva skal jeg gjøre?

 • Følg beslutninger og råd fra myndighetene.

Akutt evakuering av lokalsamfunn

Evakuering kan bli besluttet om faren for radioaktiv forurensning, eller faren for å bli utsatt for stråling, er så stor at den utgjør en direkte trussel mot befolkningens helse i et lokalsamfunn.

Hvorfor akutt evakuering av lokalsamfunn?

For å beskytte deg mot sterk radioaktiv forurensning, kan du bli bedt om å forlate et bestemt område. Dette kan også gjelde din privatbolig.

For å få til en problemfri evakuering og for å unngå at du drar til et område som kan bli mer forurenset enn der du er, er det viktig å ikke evakuere før det er gitt uttrykkelig beskjed og tydelige instruksjoner.

Hva skal jeg gjøre?

 • Om myndighetene beslutter evakuering, vil det bli gitt informasjon i lokalsamfunnet det gjelder for. Følg rådet/pålegget! 
 • Sørg for en effektiv evakuering ved å følge myndighetenes råd. 
 • Hold deg orientert via radio, TV og internett fordi situasjonen kan endre seg raskt.

Andre konsekvensreduserende tiltak

Andre tiltak kan være aktuelle for å beskytte befolkningen mot radioaktiv forurensning. Myndighetene vil informere om disse, om de blir nødvendige.

Eksempel på råd/tiltak som kan bli gitt: dekke til sandkasser, spyle hus og gater, klippe og fjerne gress, busker og trær.

Hva skal jeg gjøre?

 • Følg de beslutninger og råd som myndighetene gir. 
 • Hold deg orientert via radio, TV og internett.