Farlige produkter

Her finn du produkt og leiker som ikkje tilfredsstill krava i Strålevernlova og -forskrifta. Når det gjeld leiker seier forskrift av 1. april 1996 om sikkerhet ved leketøy (endret 20. februar 2004) i § 11 Radioaktivitet og annen stråling: "Leketøy skal ikke inneholde radioaktive stoffer eller andre komponenter som avgir stråling i en slik form eller mengde at det kan være skadelig for barns helse."

Strålevernet får opplysningar om farlege produkt og leiker selt i Europa via EU og det er utvikla eit system i EU for hurtig utveksling av meldingar om farlege produkt mellom EU/EØS-landa (Rapex).

Meld frå om farlege produkt
Send ein e-post til Strålevernet med opplysningar om moglege strålefarlege produkt.
Vi vil gjerne ha opplysningar om:

  • produkttype og produkt
  • varemerke/namn
  • mogleg adresse og telefonnummer til importør, grossist eller forhandlar
  • kvar og kva tid du kjøpte produktet
Produkt ▲ Emne Publisert
Imitert laservåpen Laser og lys 14.01.2014
Imitert våpen med laser Laser og lys 14.01.2014
Imiterte våpen med laser, 10 ulike typer Laser og lys 10.01.2014
Laserpeikar, ulike modellar Laser og lys 10.01.2014
Laserpeker Laser og lys 10.01.2014
Laserpeker utformet som mobiltelefon Laser og lys 10.01.2014
Laserpenn med lysdiode Laser og lys 10.01.2014
Laserpistol med lyd Laser og lys 07.01.2014
Laserpistol, leketøy Laser og lys 14.01.2014
Lasersikte til softgun-våpen Laser og lys 10.01.2014