Laserpistol med lyd

Tilbake

Publisert 07.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:45

Stikkord: Laser og lys, Farlige produkter

Lekevåpen som produserer lyd og sender ut ein laserstråle når ein trykk på avtrekkaren. Farleg for augene, laseren er sterkare enn klasse 2.
Rapexmelding 0067/08.

Meldingsnr.: 0067/08
Dato: 17.12.2007 
Produkttype: Laserpistol med lyd 
Varemerke, namn: Laser Sound Gun
Modell: 4000 Super-Sun bed (også kalt 4500 Super)
Produsent: Cheng Fa, Guangdong Economics and Commersial Co. Ltd., 1402 Jinhua Bldg., No. 4 Rong Jiang Road, Guangdong, China
Produsentland: Kina
Melding frå land: Hellas
Beskrivelse: Lekevåpen som produserer lyd og sender ut en laserstråle når ein trykk på avtrekkaren
Farleg eigenskap: Farleg for augene, laseren er sterkare enn klasse 2
Rettsregel: NEK-EN 60825, Internasjonal standard for laser
Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensning: Leikety skal ikkje sende ut stråling
Annan informasjon: Ikkje kjent om produkta er selde i Noreg.