Laserpeikar, ulike modellar

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:45

Stikkord: Laser og lys, Farlige produkter

Laserpeikar laser klasse 3 R eller B. Særs farleg for augene om dei rettas mot folk.
Rapexmelding nr. 30, 40, 41, 43, 51.

 

Laserpeikar

Laserpeikar


Melding nr. 30
Laserpeikar

Laserpeikar


Melding nr. 40
Laserpeikar

Laserpeikar


Melding nr. 41
Laserpeikar

Laserpeikar


Melding nr. 43
Laserpeikar

Laserpeikar


Melding nr. 51

Meldingsnr.: 30, 40, 41, 43, 51
Dato:
Produkttype: Laserpeikar, ulike modellar
Varemerke, namn: Ikkje kjent
Modell: Ikkje kjent
Produsent: Produsent 30: Sellers Union Co. Ltd 24f, Yinyi Bund Building, 132 Renmin Road, Ningbo-China
Produsent 40 og 41: Ukjend produsent i Kina
Produsent 43: Dzadziyan Grein Group Corporation, China
Produsentland: Kina eller ukjend for nr. 51
Melding frå land: Fleire
Beskrivelse: Laserpeikar laser klasse 3 R eller B
Farleg eigenskap: Særs farleg for augene om dei rettas mot folk
Rettsregel: NEK-EN 60825, Internasjonal standard for laser
Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensning:
Annan informasjon: Ikkje kjent om produkta er selde i Noreg.