Imiterte våpen med laser, 10 ulike typer

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 10:50

Stikkord: Laser og lys, Farlige produkter

Flere laser-våpen fra samme spanske importør, Skyway Technology S.A.
Rapexmelding nr. 49

Meldingsnr.: 0286/08
Dato: 11.02.2008
Produkttype: Imiterte våpen med laser, 10 ulike typer
Varemerke, namn: 1) Model 2018 long firearm with laser. 2) Model M4 ELECTRICO with sight and blue lamp. 3) Model M16 with laser, sight, lamp and goggles. 4) Model M41 with sight, 6mm calibre. 5) Model M41K1 with sight, 6mm calibre.
6) Model M43 pistol with silencer. 7) Model MP5SD5
ELECTRICO, single action. 8) Model MR744 with Red Dot, 6mm calibre. 9) Model MR77 with sight, 6mm calibre. 10) Model P198 pistol with silencer. In all cases the packaging is a cardboard box bearing a photograph of the model of firearm.
Modell: Ikkje kjent
Produsent: Ukjent
Produsentland: Kina
Melding frå land:

Spania

Beskrivelse: Laserpeikar laser klasse 3 R eller B
Farleg eigenskap: Farleg for augene, laserane er klasse 3B.
Rettsregel: NEK-EN 60825, Internasjonal standard for laser
Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensning: Leiketøy skal ikkje sende ut stråling.
Annan informasjon: Ikkje kjent om produkta er selde i Noreg.