Laserpeker

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:45

Stikkord: Laser og lys, Farlige produkter

Svært sterk grønn laserpeker, antakelig uforsvarlig for de fleste bruksområder. Fare for øynene ved direkte eksponering av øyet selv etter kortvarig eksponering og fare for blending ved ulovlig bruk.
Rapexmelding nr 0330/10.

 
Laserpeker (klikk på bildet for større versjon)

Laserpeker (klikk på bildet for større versjon)

 
Laserpeker

Laserpeker

Melding nr. 0330/10
Dato 12.03.2010
Produkttype Laserpeker
Varemerke, navn Globalimport
Modell Model PGL-III 8095182
Produsent CHANGCHUN NEW
INDUSTRIES OPTOELECTRONICS TECH. CO., LTD.,
668 Chuangxin Road, High-tech Zone,
Changchun, China
Produsentland Kina
Melding fra land Hellas
Beskrivelse Svært sterk grønn laserpeker, antakelig uforsvarlig for de fleste bruksområder
Farlige egenskaper Fare for øynene ved direkte eksponering av øyet selv etter kortvarig eksponering og fare for blending ved ulovlig bruk. Inneholder en farlig laser av laserklasse 3B.
Rettsregel NEK-EN 60825-1, Internasjonal standard for laser
Krav/begrensninger Det ser ut til at laserpekeren er merket i henhold til en amerikansk standard og ikke den som gjelder i Norge. Laseren er svært farlig, og den ansees ikke som berettiget til noe kjent formål. Fare for misbruk er overhengende, ved at apparatet kan brukes til å sende en laserstråle mot personer på lang avstand. Misbruk kan også føre til brann i laserens nærområde.
Luftfartstilsynet har rapportert 129 tilfeller hvor lignende lasere her blitt rettet mot fly bare i 2009.
Annen informasjon En rekke lignende produkter kan finnes på det norske marked. Flere nettbutikker har solgt slike tidligere, og noen gjør den antakelig fremdeles.
Statens strålevern har kommunisert med aktuelle butikker og informert om regelverket. Dette har ført til at tilbudet i dag er sterkt begrenset, men ikke helt fjernet.