Laservåpen, softgun, leketøy

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:46

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere, Farlige produkter

Lekevåpen med luft- og laser-funksjon. Fare for øynene ved direkte eksponering av øyet selv etter kortvarig eksponering.
Rapex melding nr. 0388/10.

 
Laservåpen, softgun, leketøy

Laservåpen, softgun, leketøy

Laservåpen, softgun

Laservåpen, softgun

Melding nr. 0388/10
Dato 12.03.2010
Produkttype Laservåpen, softgun, leketøy
Varemerke, navn Air sport gun
Modell Vigor
Produsent Vigor
CHINA
Produsentland Kina
Melding fra land Hellas
Beskrivelse Lekevåpen med luft- og laser-funksjon
Farlige egenskaper Fare for øynene ved direkte eksponering av øyet selv etter kortvarig eksponering. Inneholder en farlig laser av laserklasse 3B. Ikke tilstrekkelig merking. Softgun, kvelningsfare
Rettsregel NEK-EN 60825-1, Internasjonal standard for laser
Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensninger Leketøy skal ikke sende ut stråling. Det er strenge krav til konstruksjon og bruk av sterke lasere.
Annen informasjon Det er ikke kjent om produktet selges i Norge, men lignende produkt kan finnes. Nesten identisk produkt, meldt som meldingsnr. 0274/10 og 0508/10.