Laservåpen, softgun, leketøy (Galaxy)

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:46

Stikkord: Laser og lys, Farlige produkter

Lekevåpen med luft- og laser-funksjon. Fare for øynene ved direkte eksponering av øyet selv etter kortvarig eksponering.
Rapexmelding nr. 0437/10.

Softgun

Softgun

Melding nr. 0437/10
Dato 12.03.2010
Produkttype Laservåpen, softgun, leketøy
Varemerke, navn Air sport gun
Modell Galaxy
Produsent Galaxy
CHINA
Produsentland Kina
Melding fra land Hellas
Beskrivelse Lekevåpen med luft- og laser-funksjon
Farlige egenskaper Fare for øynene ved direkte eksponering av øyet selv etter kortvarig eksponering. Inneholder en farlig laser av laserklasse 3B. Softgun, fare for kvelning, Ikke tilstrekkelig merking
Rettsregel NEK-EN 60825-1, Internasjonal standard for laser
Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensninger Leketøy skal ikke sende ut stråling. Det er strenge krav til konstruksjon og bruk av sterke lasere.
Annen informasjon Det er ikke kjent om produktet selges i Norge, men lignende produkt kan finnes.