Laserpeker utformet som mobiltelefon

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:45

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere, Farlige produkter

Fare for øyeskade, manglende eller ikke-korrekt merking.
Rapex melding 1828/10.

Melding nr. 1828/10
Dato 14.01.2010
Produkttype Laserpeker utformet som mobiltelefon
Varemerke, navn Mobile telephone, laser pointer
Modell BG Lights & Sound
Produsent RF TRADING ROOM
802, CLIFFORD CENTER 778-784 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON
HONG KONG
Produsentland Kina
Melding fra land Frankrike
Beskrivelse Laserpeker utformet som en mobiltelefon
Farlige egenskaper Fare for øyeskade, manglende eller ikke-korrekt merking. Laseren er merket som klasse 2, men er blitt oppmålt til klasse 3B. Fargen er dyp rød 659 nm og effekten er 7 mW
Rettsregel NEK-EN 60825-1, Internasjonal standard for laser
Forskrift om sikkerhet ved leketøy § 11
Krav/begrensninger Laser skal være korrekt merket etter laserstandarden. Leketøy, skal ikke sende ut farlig laser-stråling. Laseren er i dette tilfellet av klasse 3 b
Annen informasjon Det er ikke kjent om produktet selges i Norge, men lignende produkt kan finnes. I dette tilfellet kan produktet apellere til små barn som verken skal leke med mobiltelefoner eller lasere.