Nøkkelring med LED og laserlys

Tilbake

Publisert 10.01.2014, oppdatert 24.01.2014 12:47

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere, Farlige produkter

Fare for øyeskade ved at man kan bli helt eller delvis blind på kort tid; under 0,2 s.
Rapex melding 1009-11.

Melding nr. 1009/11
Dato 19.09.2011
Produkttype Nøkkelring med LED og laser -lys
Varemerke, navn PORTE CLÉ 2 LEDS + LASER
Modell Newwave
Produsent DELTA SAS 69 Villeurbanne France importerer til Luxembourg og Frankrike
Produsentland Kina
Melding fra land Lux.
Beskrivelse Laserpeker med to LED-lamper og to knapper. Den ene for vanlig lys og den andre for laser
Farlige egenskaper Fare for øyeskade ved at man kan bli helt eller delvis blind på kort tid; under 0,2 s. Farlig fordi merkingen på produktet er misvisende i forhold til den høye energien laseren sender ut. Den ble oppmålt til 7,5 mW.
Merkingen på pakningen angir at det er et klasse 2 laserprodukt, mens virkelig klasse er 3B.
Rettsregel NEK-EN 60825-1, Internasjonal standard for laser
Krav/begrensninger Laser klasse 3B skal ha en rekke sikkerhetsanordninger som ikke ser ut til å finnes på dette produktet. §35 i strålevernforskriften krever at lasere sakl være i følge den internasjonale laserstandarden, NEK EN 60825-1
Annen informasjon Ikke kjent om produktet er funnet i Norge